Länk till startsida
Varningsmeddelande

Information till dig som fått en faktura från oss. Läs mer

Minska ditt avfall

Det bästa sättet att minska sitt avfall, är att köpa färre nya produkter och varor av alla slag. Det gäller allt från bilar, cyklar, maskiner, redskap, kläder och skor till mat, hushållsapparater, byggmaterial och engångsartiklar. Ju färre nya produkter vi köper – desto färre saker kommer vi också att behöva kasta.

Att minska konsumtionen av produkter och varor är därför det mest miljövänliga och hållbara sättet att hushålla med jordens resurser. Därför har målet att förebygga avfall också högst prioritet i EU:s avfallshierarki.

Som konsument har just du den största makten - du väljer själv vad du vill köpa eller inte köpa.

Tre konkreta tips för att minska vårat avfall:

  1. Köpa mindre nytt. Den miljövänligaste varan är den som aldrig produceras.
  2. Förändra vårt beteende så vi köper saker som håller längre och som vi använder mer. Dessutom återbrukar vi dem genom att lappa, laga och byta bort dem.
  3. Vi återanvänder allt som går; material, råvaror, energi. Principen att minska konsumtionen av varor och produkter är den första och den viktigaste principen för att minska mängden avfall. För att lyckas med det kommer vi alla behöva, var och en av oss, steg för steg ändra våra beteenden och konsumtionsmönster.
Kundtjänst ikon

KUNDSERVICE

Undrar du hur du ska sortera?
Sök i vår sorteringsguide

Vad kostar våra olika abonnemang?
Taxor och avgifter

Vill du byta abonnemang?
Byt abonnemang

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV återvinning AB | Org.nr: 556053-7515