Länk till startsida
Varningsmeddelande

Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer

Sophämtning - så går det till

Hur ska sopkärlen ställas inför sophämtning? Hur hålls avfallen separerade i samma sopbil? Här har vi samlat information om vad du behöver veta och hur sophämtningen går till för dig som är kund.

Vi har sopbilar med både ett fack, två och fyra fack. I tvåfacksbilarna hämtas både sorterat matavfall och restavfall som alltså hamnar i olika delar av bilen. Vi behöver samarbeta för att sophämtningen ska kunna gå så smidigt till som möjligt.

Kundtjänst ikon

KUNDSERVICE

Undrar du hur du ska sortera?
Sök i vår sorteringsguide

Vad kostar våra olika abonnemang?
Taxor och avgifter

Vill du byta abonnemang?
Byt abonnemang

Här hittar du information om våra olika sopkärl

Matavfallskärl

Brunt 140 literskärl för matavfallssortering

Mått

Höjd: 1065 mm
Bredd: 543 mm
Djup: 480 mm
Volym: 140 liter

Kärlet är utvecklat speciellt för organiskt avfall, för att uppfylla de specifika krav som ställs på en korrekt insamling och hantering av biologiskt avfall. Kärlet har ventilerande hål på båda sidorna.

Hylla för matavfallspåsen

I kärlet sitter en hylla monterad. Ställ din papperspåse med matavfall på den under vinterhalvåret tills den frusit så riskerar du inte att påsarna fryser fast i kärlet. När det är dags att slänga nästa matavfallspåse puttar du bara ner föregångaren. Hyllan viker sig automatiskt tillbaka under tömningen.

Restavfallskärl

grönt 190 literskärl för restavfall 

Mått

Höjd: 1070 mm
Bredd: 540 mm
Djup: 690 mm
Volym: 190 liter

Standardkärlet för restavfall ligger på 190 liter. Du som har mycket restavfall i hemmet, till exempel om du har
blöjbarn eller har delat kärl kan beställa ett 240 literskärl. 

Mått 240 liter

Höjd: 1070 mm
Bredd: 580 mm
Djup: 731 mm
Volym: 240 liter

Sorterahemmakärl - tjänsten är inte längre tillgänglig för nybeställning

Kärl med batterilåda för Sorterahemma

Mått

Höjd: 1100 mm
Bredd: 750 mm
Djup: 950 mm
Volym: 370 liter

Sorterahemma består av två kärl. Kärlen är uppdelade
i fyra fack vardera som är markerade med vad du lägger i
respektive fack. De stora facken rymmer 135 liter och de mindre
45 liter.

Låda för ljuskällor och småbatterier

Till kärlen ingår även en mindre låda för batterier, glöd- och lågenergilampor som du förvarar inomhus tills den är full.
När lådan är full hakar du på den på det kärl som står på tur att
tömmas.

Placering av sopkärl inför tömning

Dekal som visar hur sopkärl för restavfall och matavfall ska placeras
  • att kärlen står på plant underlag i gatunivå
  • att kärlen står högst 1,5 meter från körbar väg
  • att du lämnar fritt utrymme runt kärlen (minst 50 centimeter)
  • att området ovanför kärlen är fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar
  • att kärlen står på plats från klockan 06.00 tömningsdagen
  • att det är snöröjt och sandat under vintern.
  • att ev. fastfruset avfall är lösgjort. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering
  • att det inte finns trappor eller andra avsatser mellan kärlen och sopbilen
  • att det ska vara lätt att ta tag i handtag

Sorterahemmakärlens placering

Utöver ovanstående regler ska Sorterahemmakärlen stå med de stora hjulen ut mot gatan.

Matavfallskärlets placering

Kärlets framsida ska placeras med framsidan mot vägen dvs hjulen pekar in mot tomten. Kärlen placeras med 50 cm fritt utrymme runt om och minst 50 cm isär. Det är även viktigt att kärlet för matavfall står till höger och kärlet för restavfall står till vänster - från vägen sett. Vi har även gjort en liten film som visar hur vi vill att de ska stå!

Videoklipp som visar hur matavfallskärl och restavfallskärl ska placeras. Videon är inte anpassad för synskadade.

Tvåfacksbil

Vi har sopbilar med både ett fack, två och fyra fack. I tvåfacksbilarna hämtas både sorterat matavfall och restavfall som hamnar i olika delar av bilen. Tvåfacksbilen plockar upp kärlen med en lyftarm, därför är det viktigt att kärlen placeras korrekt.

Videoklipp som visar hur matavfallskärl och restavfallskärl töms. Videon är inte anpassad för synskadade.

Fyrfacksbil - Sorterahemma

Vi har sopbilar med både ett fack, två och fyra fack. Sorterahemma hämtas manuellt, därför är det viktigt att kärlen står med de två stora hjulen mot gatan så att vi enkelt kan rulla ut dem till fyrfacksbilen.

Videoklipp som visar hur sorterahemmakärlen töms. Videon är inte anpassad för synskadade.

 

Det här händer med dina sopor

Efter att vi tömt dina kärl behandlas ditt avfall på olika sätt beroende på vad de består av.

Restavfall

Hushållsavfall/restavfall förbränns i Högdalenverket och blir till värme, el och varmvatten till våra bostäder.

Matavfall

Matavfallet genomgår biologisk behandling och omvandlas till biogas, biogödsel eller kompostjord. Biogas kan man bland annat köra bil på och biogödsel används för ekologisk odling. Det brännbara avfallet förbränns i Högdalens kraftvärmeverk. Där blir det värme, el och varmvatten till våra bostäder.

Sorterahemma

Utsorterade förpackningar körs upp till vår återvinningsanläggning där varje fack med utsorterat avfall töms i tippfickor avsedd för respektive avfallstyp. Sedan transporteras de rena avfallsfraktionerna vidare till producenter som kan återvinna dem.

Vanliga frågor

Snabblänkar

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV återvinning AB | Org.nr: 556053-7515