När du lämnar ditt trädgårdsavfall till SRV kan du vara säker på att vi tar hand om avfallet på ett miljösmart sätt. Beroende på vad det är för typ av avfall kan vi antingen kompostera, röta eller energiåtervinna avfallet.

Här lämnar du trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall lämnas på någon av våra sju återvinningscentraler, alternativt till den mobila trädgårdsavfallsrundan. Ris, grenar och klipp läggs i containern avsedd för detta, gräs och löv läggs i en separat container. Du behöver själv ta bort eventuella påsar och annat förpackningsmaterial då detta förstör processen. Du kan även ta hand om ditt eget trädgårdsavfall genom att ha en trädgårdskompost på din egen mark, då får du näringsrik jord som man kan använda i trädgården. Tänk på att du aldrig får lämna trädgårdsavfall i skogen!

Stockar

Stockar som är mellan 20 och 25 cm i diameter lämnar du som trävirke. Stockar som har en diameter över 25 cm har vi tyvärr ingen möjlighet att ta emot. Har du möjlighet så kan du dela stocken så att diametern inte överskrider 25 cm kan du lämna den på återvinningscentralen.

Fallfrukt

Under sensommaren och hösten erbjuder vi dig med fruktträd att lämna din fallfrukt i separata kärl på alla återvinningscentraler. Kärlen står framme mellan slutet av augusti och början av november. Hösten 2023 kan du lämna fallfrukt till och med 12 november.

Invasiva växter kräver särskild hantering

För att minimera risken för spridning av invasiva växter gäller särskilda rutiner för detta. Läs mer om hur du hanterar och slänger invaisva växter.

Vad händer med trädgårdsavfallet?

Ris och grenar förbränns. Värmen tas tillvara i effektiva kraftvärmeverk som genererar el och värme. Över 90 procent av energin tas tillvara i denna process. Det som blir kvar är endast en liten mängd ofarlig aska.

Gräs och löv komposteras hos oss och hos vår entreprenör och bryts ner till en näringsrik jord. Kompostjorden säljs till företag och privatpersoner och kan användas i trädgårdar, växtodlingar och liknande.

Fallfrukt tas omhand likt matavfall av vår samarbetspartner, det rötas och bildar biogas och biogödsel. Biogasen kan användas som fordonsbränsle, biogödseln kan användas som gödsel på åkrar.

Visste du att vi erbjuder mobil insamling av trädgårdsavfall?

Under vår och höst samlar vi in trädgårdsavfall fastightesnära. Under 2023 har vi testat denna insamlingsmetod i centrala Huddinge och Tullinge. Till 2024 planerar vi att utöka tjänsten till fler områden.

Läs mer om Trädgårdsrundan

Publicerad: 2023-06-01 Uppdaterad: 2023-12-04