Länk till startsida
Varningsmeddelande

Hämtningen av grovavfall ställdes in på Landsort, Krokskär och Bedarön lördag 18/9. Preliminärt nytt datum för hämtning är lördag 25/9. Läs mer

Varningsmeddelande

Fallfrukt kan du lämna på återvinningscentralen mellan 9 augusti och 7 november. Läs mer

Gemensamhetsanläggning med kärlskåp

Ett alternativ för att undvika vildsvinens framfart och underlätta sophämtningen är att gå ihop tillsammans med grannar och skaffa en gemensamhetsanläggning med kärlskåp.

Kärlskåpen finns i flera storlekar och med eller utan matavfall. Man kan vara flera vägföreningar som går ihop till en gemensamhetsanläggning med kärlskåp.

För att kunna genomföra denna förändring ställer SRV följande krav:

  • Eftersom sopkärlen i kärlskåpen töms med andra bilar än de sidlastare som tömmer vid bostadshusen så ska samtliga hus på gatan gå samman – minst fyra hushåll.
  • Hushållen måste ansöka om bygglov, och strandskyddsdispens vid behov, och beviljas gemensamhetsanläggning av kommunen samt stå för tillkommande ansökningskostnader. SRV ger godkännande utifrån ett hämtningsperspektiv.
  • Kunden ansvarar för att platsen där kärlskåpet ska placeras är i iordninggjord och hårdgjord (asfalterad, stenlagd eller grusad) innan leverans av kärlskåpen.
  • Kunden är, precis som för privata sopkärl, ansvarig att transportvägen fram till tömningsplatsen hålls i framkomligt skick. Tex att det är snöröjt och sandat under vintern.
  • Kunden ansvarar för att hålla kärlskåpet helt, rent och fritt från skadedjur.
Kärlskåp

Kärlskåpen finns i flera varianter

Kundtjänst ikon

KUNDSERVICE

Kontakta Kundservice
för varianter och priser.

E-post

kundservice@srvatervinning.se

Telefon

0200-26 46 00


Följ SRV:

  • Länk till facebookFacebook
  • Länk till mynewsdeskMyNewsdesk
  • Länk till youtubeYouTube

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515