Länk till startsida
Varningsmeddelande

Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer

Gemensamhetsanläggning med kärlskåp

Ett alternativ för att undvika vildsvinens framfart och underlätta sophämtningen är att gå ihop tillsammans med grannar och skaffa en gemensamhetsanläggning med kärlskåp.

Kärlskåpen finns i flera storlekar och med eller utan matavfall. Man kan vara flera vägföreningar som går ihop till en gemensamhetsanläggning med kärlskåp.

För att kunna genomföra denna förändring ställer SRV följande krav:

  • Eftersom sopkärlen i kärlskåpen töms med andra bilar än de sidlastare som tömmer vid bostadshusen så ska samtliga hus på gatan gå samman – minst fyra hushåll.
  • Hushållen måste ansöka om bygglov, och strandskyddsdispens vid behov, och beviljas gemensamhetsanläggning av kommunen samt stå för tillkommande ansökningskostnader. SRV ger godkännande utifrån ett hämtningsperspektiv.
  • Kunden ansvarar för att platsen där kärlskåpet ska placeras är i iordninggjord och hårdgjord (asfalterad, stenlagd eller grusad) innan leverans av kärlskåpen.
  • Kunden är, precis som för privata sopkärl, ansvarig att transportvägen fram till tömningsplatsen hålls i framkomligt skick. Tex att det är snöröjt och sandat under vintern.
  • Kunden ansvarar för att hålla kärlskåpet helt, rent och fritt från skadedjur.
Kärlskåp

Kärlskåpen finns i flera varianter

Kundtjänst ikon

KUNDSERVICE

Kontakta Kundservice
för varianter och priser.

E-post

kundservice@srvatervinning.se

Telefon

0200-26 46 00


Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV återvinning AB | Org.nr: 556053-7515