Vår anläggning för farligt avfall

Vi riktar oss främst till företag- och verksamhetskunder och tar emot el-avfall, olje- och vattenbaserad färg, kosmetiska produkter, kemikalier, samt behandlar tvätthallsslam, spillolja och förorenade massor.

Företag och verksamheter får inte lämna farligt avfall på återvinningscentraler utan hänvisas hit till vår mottagning för farligt avfall på Gladö.

Betalning

På vår anläggning för farligt avfall kan du endast betala via faktura och du behöver därför registrera dig som fakturakund.

Registrera dig som fakturakund Pdf, 689.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att du fyller i samtliga uppgifter för att registreringen ska kunna behandlas. SRV återvinning AB kommer att ta en kreditupplysning på ditt företag.

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Från och med den första november 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar eller behandlar farligt avfall rapportera det till Naturvårdsverket. Läs mer om spårbarhet och rapportering.

Det här kan du lämna på vår anläggning för farligt avfall och så här mycket kostar det

Materialförklaringar exkl moms

Elavfall med producentansvar

T.ex. datorskärmar och TV-apparater m. m.

Pris: 0 kr/kg

 

Elavfall utan producentansvar

T.ex. industriverktyg och bilelektronik m. m.

Pris: 0 kr/kg

Kylmöbler i hushållsstorlek

Pris: 0 kr/kg

 

Kyl- och frysdiskar för kommersiellt bruk.

Pris: 0 kr/meter

 

Kyl- och frysskåp för kommersiellt bruk.

Pris: 0 kr/skåp

Pris: 1716 kr/ton

Tvätthallsslam från tvätthallar som ska avvattnas.

Pris: 1035 kr/ton

Slam och sand från gatubrunnar/dagvattenbrunnar som ska avvattnas.

Pris: 738 kr/ton

Pris: Offereras

Pris: Offereras

Får innehålla impregnerat trä, oljebehandlat trä och slipers.

Pris: 2454 kr/ton

 

Tilläggsavgift för stolpar längre än 5,5 meter: 114 kr/stolpe

Jord och massor som är förorenade.

Karakterisering och analysprotokoll ska redovisas innan avlämning.

Pris: Offereras

Om avfallet innehåller avfallstyper eller föremål som inte får förekomma eller deklarerats tar SRV ut hanteringsavgifter för dessa avvikelser beroende på avvikelsens storlek och mängd:

• Omklassning till en annan fraktion. Kostnaden är utöver den felsorterade avfallskostnaden. Kostnad: 1000 kr/lass

• Organiskt/matavfall i lass: 1500-4500 kr/lass

• El i lass: 1500-4500 kr/lass

• Stubbar eller stockar i lass: 1500-4500 kr/lass

• Brännbart i deponilass: 2500-7500 kr/lass

• Föroreningar i lass: 1000-3000 kr/lass

• Farligt avfall/kemikalier/impregnerat trä i lass: 2500-7500 kr/lass

• Personbilsdäck i lass som ej deklarerats: 200 kr/st

• Lastbilsdäck i lass som ej deklarerats: 400 kr/st

SRV förbehåller sig rätten att neka mottagning av försorterat avfall.

Vanliga frågor

Publicerad: 2023-05-31 Uppdaterad: 2023-09-06