Tillgänglighetsredogörelse

SRV återvinnng AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Tillgänglighet för webbplatsen srvatervinning.se

På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen srvatervinning.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service eventuella kända tillgänglighetsproblem hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från srvatervinning.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

E-post: kommunikationsgrupp@srvatervinning.se

Telefon: 0200-26 46 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

E-post: kommunikationsgrupp@srvatervinning.se

Telefon: 0200-26 46 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning"och påtala det. Anmäl bristande tillgänglighet till "Myndigheten för digital förvaltning"Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedanför.

Innehåll som inte är tillgängligt

En del av pdf-filerna, särskilt de äldre, på webbplatsen är producerade för tryck eller är skannade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.

På vissa sidor har text lagts in i tabeller för utseendets skull. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.

Vissa kartor på webbplatsen som är avsedda för navigering saknar motsvarande beskrivning i text.

Oskäligt betungande anpassning

SRV återvinning AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

PDF-filer som producerats sedan lång tid tillbaka som Årsredovisningar och Tillstånd.

Hur vi testat webbplatsen

Företaget Funka Nu AB anlitas för att göra en oberoende granskning av webbplatsen regelbundet. SRV gör dagligen egna interna granskningar.

Publicerad: 2023-08-24