Upphandlingar

SRV återvinning AB är ett kommunalägt bolag och upphandlar varor och tjänster enligt LOU (SFS 2016:1145) ”Lagen om offentlig upphandling”. Alla våra upphandlingar hanteras elektroniskt via Kommers som är ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen där komplett förfrågningsunderlag finns att hämta. Leverantörerna lämnar anbud direkt i systemet. Det är kostnadsfritt att lämna anbud via Kommers.

Det kan dock pågå upphandlingar som inte annonseras, till exempel avrop från ramavtal och direktupphandling.

Frågor om upphandlingar

Frågor gällande pågående upphandlingar ställs direkt i Kommers. Allmänna frågor kring upphandling hänvisas till upphandling@srvatervinning.se

Begäran om offentliga handlingar, till exempel tilldelningsbeslut, hänvisas till diarie@srvatervinning.se

Pågående upphandlingar

Fakturera oss

För att göra hanteringen av leverantörsfakturor mer effektiv, säkrare och mer miljömedvetet så har SRV återvinning beslutat att enbart ta emot fakturor elektroniskt.

E-faktura

E-faktura innebär att ni från ert system genererar en fakturafil vilken ni sänder till vårt system. Detta är det effektivaste sättet idag att sända och ta emot fakturor. Har ni frågor eller vill komma igång med tjänsten e-faktura uppmanar vi er att kontakta valfri VAN-operatör.

  • Vårt GLN nummer: 7365560537513
  • VAN-Operatör: Crediflow
  • Orgnummer: 556053-7515

Krav om referens på fakturor

För att vi ska hantera din e-faktura krävs det att den innehåller rätt referens. Vi accepterar inte fakturor med felaktig eller avsaknad av referens.

Se SRVs referenslista Pdf, 136.5 kB.

Referensen ska anges i fältet RequisitionstDocumentReference i Svefaktura. OBS! Inget annat än detta ska stå i fältet referens. Behöver annan information anges såsom till exempel projektnummer och namn måste detta anges i annat fält.

Vid frågor rörande fakturamärkning

Kontakta: redovisningsgruppen@srvatervinning.se

SRVs ledningssystem

SRV återvinning AB har ledningssystem ISO 9001 samt ISO 14001 för hållbar utveckling med de fyra perspektiven kvalitet, säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Det innebär att vi arbetar strategiskt och systematiskt med ständiga förbättringar för att möta våra kunders förväntningar, minska vår miljöpåverkan och effektivisera vårt arbete.

SRV återvinning ISO 9001 Pdf, 1 MB.

SRV återvinning ISO 14001 Pdf, 1 MB.

Publicerad: 2023-05-11 Uppdaterad: 2024-02-02