Avfallshantering som passar dig och miljön

Vi hjälper ditt företag att ta hand om och behandla alla typer av avfall inklusive elavfall. Tillsammans ser vi över er avfallshantering, förbättrar den miljömässigt och gör den samtidigt så kostnadseffektiv som möjligt.
Några fördelar med Plustjänst:

 • En leverantör för alla dina avfallsfrågor
 • Miljö- och kvalitetscertifierad leverantör
 • Enkelt och tydligt pris på våra tjänster
 • Bättre sorteringsresultat
 • Ökad miljöprofilering.

För flerbostadshus

Servicetjänst städ - vi hjälper er att hålla städat och snyggt i ert miljörum/soprum.

Ett städat, rent och välplanerat soprum gör det enklare att sortera sitt avfall och leder därför till bättre sortering.

Med Servicestjänst städ får ni:

 • Helhetslösning för miljörum/miljöhus
 • En entreprenör för allt avfall
 • Miljö- och kvalitetscertifierad leverantör
 • Alltid rena och fräscha sopkärl
 • Statistisk uppföljning
 • Ökad återvinning och sortering

Kontakta kundservice för mer information

Företag och verksamheter

Plustjänst kärl för ordning och reda på jobbet

Vi vet att varje område har sina speciella förutsättningar. Vi kan hämta avfall på kontor, i butik eller från en gemensam miljöstation.

Med Plustjänst kärl får ni:

 • Bättre sorteringsresultat och därmed möjlighet till ökad miljöprofilering.
 • Prisvärd helhetslösning med SRV som enda entreprenör.
 • Helhetslösning för miljöstation
 • Alltid rena och fräscha sopkärl
 • Miljö- och kvalitetsceritfierade

Kontakta Kundservice för mer information

Publicerad: 2023-05-30 Uppdaterad: 2024-03-08