Avfallstaxa 2024 flerbostadshus

Hämtningsavgifter för olika kärl, alla avgifter är inklusive moms. Grundavgiften för flerbostadshus är 1 125 kronor per år och lägenhet.

Med flerbostadshus menas bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Flerbostadshus motsvarar Skatteverkets definition av hyreshusenhet. Här ingår olika typer av upplåtelseformer, både hyresrätt och bostadsrätt. Vid tillämpning av denna avfallstaxa ingår även institutionsboende i begreppet flerbostadshus.

Avgifter för flerbostadshus med kärl, avgift per kärl. Grundavgift tillkommer. Eventuell dragvägstilläg kan tillkomma.

kärl

per år, 26 hämtningar

per år, 52 hämtningar

Per år, 104 hämtningar

per år, 156 hämtningar

140 liter matavfall

215 kr

430 kr

860 kr

1 290 kr

370 liter matavfall

Erbjuds inte

1 059 kr

2 118 kr

3 177 kr

140 eller 190 liter restavfall

673 kr

1 346 kr

2 692 kr

4 038 kr

240 liter restavfall

850 kr

1 701 kr

3 402 kr

5 103 kr

370 liter restavfall

1 311 kr

2 636 kr

5 272 kr

7 908 kr

660 liter restavfall

2 419 kr

4 838 kr

9 676 kr

14 514 kr

140 eller 190 liter, osorterat mat- och restavfall

1 296 kr

2 590 kr

5 180 kr

7 771 kr

240 liter, osorterat mat- och restavfall

1 636 kr

3 272 kr

6 544 kr

9 817 kr

370 liter, osorterat mat- och restavfall

2 523 kr

5 045 kr

10 089 kr

15 134 kr

660 liter, osorterat mat- och restavfall

4 498 kr

8 997 kr

17 993 kr

26 990 krTjänst

Avgift per kärl

Extra hämtning, 140 liter matavfall

653 kr

Extra hämtning, 370 liter restavfall

666 kr

Extra hämtning, 140 eller 190 liter restavfall

671 kr

Extra hämtning, 240 liter restavfall

678 kr

Extra hämtning, 370 liter restavfall

696 kr

Extra hämtning, 660 liter restavfall

736 kr

Extra hämtning, 140 eller 190 liter osorterat mat- och restavfall

740 kr

Extra hämtning, 240 liter osorterat mat- och restavfall

754 kr

Extra hämtning, 370 liter osorterat mat- och restavfall

787 kr

Extra hämtning, 660 liter osorterat mat- och restavfall

863 kr

Avfallshämtning för flerbostadshus – bottentömmande behållare matavfall. Alla avgifter är inklusive moms och grundavgift tillkommer.

MATAVFALL

Pris per år, 26 hämtningar

Pris per år, 52 hämtningar

Pris per år, 104 hämtningar

Pris per år, 156 hämtningar

Upp till 1,0 kbm

2 823 kr

5 647 kr

11 294 kr

16 941 kr

1,1 - 1,5 kbm

4 235 kr

8 469 kr

16 938 kr

25 408 kr

1,6 - 2,5 kbm

7 058 kr

14 116 kr

28 232 kr

42 348 kr

2,6 - 3,5 kbm

9 881 kr

19 763 kr

39 526 kr

59 289 kr

Avfallshämtning för flerbostadshus – bottentömmande behållare restavfall. Alla avgifter är inklusive moms och grundavgift tillkommer.

restavfall

per år, 26 hämtningar

per år, 52 hämtningar

per år, 104 hämtningar

per år, 156 hämtningar

Upp till 1,5 kbm

3 592 kr

7 183 kr

14 367 kr

21 550 kr

1,6 - 2,0 kbm

4 789 kr

9 579 kr

19 157 kr

28 376 kr

2,1 - 3,0 kbm

7 189 kr

14 368 kr

28 376 kr

43 103 kr

3,1 -4,0 kbm

9 579 kr

19 157 kr

38 314 kr

57 471 kr

4,1 -5,0 kbm

11 974 kr

23 947 kr

47 895 kr

71 842 kr

 

Avfallshämtning för flerbostadshus – bottentömmande behållare osorterat mat- och restavfall. Alla avgifter är inklusive moms och grundavgift tillkommer.

Osorterat mat- och restavfall

per år, 26 hämtningar

per år, 52 hämtningar

per år, 104 hämtningar

per år, 156 hämtningar

Upp till 1,5 kbm

6 911 kr

13 822 kr

27 645 kr

41 468 kr

1,6 - 2,0 kbm

9 216 kr

18 432 kr

36 863 kr

55 294 kr

2,1 - 3,0 kbm

13 823 kr

27 648 kr

55 294 kr

82 942 kr

3,1 -4,0 kbm

18 432 kr

36 863 kr

73 726 kr

110 589 kr

4,1 -5,0 kbm

23 039 kr

46 077 kr

92 155 kr

138 232 kr

 

Hämtnings- och behandlingsavgifter mobil sopsug

tjänst

pris

Tömning mobil sopsug, pris per timme

3 548 kr

Behandling, pris per ton

812 kr

Hämtnings- och behandlingsavgifter stationär sopsug

tjänst

pris

Osorterat mat- och restavfall, pris per ton

812 kr

Tömning lastväxlarcontainer, pris per tömning

2 018 kr


Tjänst

Avgift per kärl

Hämtning av grovavfall från fastigheten, pris per ton, minsta avgift 0,2 ton

2 723 kr

Dragvägstillägg >1,5 meter. Pris per meter och kärl

117 kr

Förändring av abonnemang, utkörning och hämtning av kärl samt byte av tjänst

450 kr

Administrativ avgift t.ex. delning av faktura

250 kr

Felsorteringsavgift, pris per tillfälle.

500 kr

Eget kärl för returpapper, pris per hämtning och kärl

139 kr

Publicerad: 2023-08-30 Uppdaterad: 2024-03-01