Taxor och avgifter för fritidshus och kolonilotter 2024

I den årliga avgiften ingår en grundavgift för fritidshus på 1 158 kronor som är lika för alla. Sedan tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har.

Detta ingår i taxan:

  • Sommarhämtning sker under perioden vecka 18 till 41. Hämtning sker normalt varannan vecka, 12 gånger per år.
  • Inlämning av grovavfall, elavfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, kemikalier etcetera) vid SRVs återvinningscentraler.

Som fastighetsägare betalar du för hämtning även om det inte finns något avfall vid hämtningstillfället. Det gäller även om hämtningen inte kan utföras på grund av olika hinder som gör att vi inte kan komma åt kärlet.

Nedan är grundavgiften och abonnemansavgiften sammanslagen. Alla avgifter är inklusive moms.

Fritidshus med enskilda kärl

abonnemang

Hämtning vid enskild fastighet, varannan vecka

Hämtning vid gemensam uppställningsplats, varannan vecka

Osorterat mat- och restavfall 190 l kärl, pris per år

2 402 kr

2 216 kr

 

Fritidshus gemensamhetsanläggning

abonnemang

Pris per år, hämtning varje vecka

Pris per år, hämtning varannan vecka

Källsortering matavfall + 370 l kärl restavfall

2 533 kr

1 777 kr

Källsortering matavfall + 660 l kärl restavfall

3 411 kr

2 216 kr

Osorterat mat- och restavfall 370 liter

3 443 kr

2 232 kr

Osorterat mat- och restavfall 660 liter

5 003 kr

3 011 krUppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd med kunden. För att få använda abonnemang Källsortering av matavfall krävs att det finns ett minimiantal av kärl för matavfall beräknat på 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall sorteras.

Nedan är grundavgiften och abonnemansavgiften sammanslagen. Alla avgifter är inklusive moms.

abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priserna gäller vid samfakturering.

Pris per år, hämtning varje vecka

Pris per år, hämtning varannan vecka

140 l kärl matavfall, pris per kärl

1 558 kr

1 766 kr

370 l kärl restavfall, pris per kärl

2 371 kr

1 765 kr

660 l kärl restavfall, pris per kärl

3 317 kr

2 237 kr

370 liter osorterat mat- och restavfall

3 501 kr

2 330 kr

660 liter osorterat mat- och restavfall

5 298 kr

3 227 k

Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priser gäller när faktura skickas till varje fastighetsinnehavare.

 

Volym behållare för restavfall eller osorterat avfall mindre, eller lika med 75 liter per hushåll och vecka

Volym behållare för restavfall eller osorterat avfall mer än 75 liter per hushåll och vecka

Källsortering av matavfall, pris per hushåll och år

1 957 kr

2 104 kr

Osorterat mat- och restavfall, pris per hushåll och år

2 170 kr

2 372 kr

tjänst

pris

Extra hämtning av kärl, pris per kärl

266 kr

Hämtning av grovavfall från fastigheten. Pris per ton, minsta avgift 0,5 ton.

2 531 kr

Hämtning av kyl och frys, pris per styck

231 kr/st

Dragvägstillägg >1,5 meter. Pris per meter och kärl

114 kr

Förändring av befintligt abonnemang, t.ex. utkörning och hämtning av kärl samt byte av tjänst. Gäller ej vid ägarbyte (inom 3 månader)

450 kr

Administrativ avgift, per faktura, enskild faktura vid gemensam anläggning

100 kr

Administrativ avgift, per övriga fakturor, till exempel delning av faktura

250 kr

Felsorteringsavgift, pris per tillfälle

500 kr

Hämtning av säck, 12 hämtningar per år.

storlek

Pris per år, hämtning vid enskild fastighet

210 liter (säck)

2 714 kr

tjänst

pris

Hämtning av extra säck vid ordinarie hämtning. Pris per säck.

266 kr

Lämna kyl och frys till mobil ÅVC, pris per styck

231 kr

Dragvägstillägg >1,5 meter. Pris per meter och kärl/säck.

114 kr

Förändring av befintligt abonnemang, t.ex. utkörning och hämtning av kärl samt byte av tjänst. Gäller ej vid ägarbyte (inom 3 månader)

450 kr

Administrativ avgift, per faktura, enskild faktura vid gemensam anläggning

100 kr

Administrativ avgift, per övriga fakturor, till exempel delning av faktura

250 kr

Felsorteringsavgift, pris per tillfälle

500 kr

Publicerad: 2023-08-30 Uppdaterad: 2024-03-01