Avfalltaxa latrin 2024

Här hittar du priser för latrinhämtning med och utan abonnemang samt vad det kostar med extra hämtning och extra tunnor.

Du får fem latrinkärl. I abonnemanget ingår att du får två tunnor hämtade och två nya latrinkärl vid varje hämtningstillfälle. Skulle du ställa ut fler än två latrinkärl debiteras du för det extra kärlet.

Vill du kompostera ditt latrin ska du ansöka om tillstånd hos din kommuns miljökontor.

Kontakta din kommun om du vill upphöra med din latrinhämtning.

Vi hämtar ditt latrin varannan vecka.

Kärlet ska vara förslutet, framställt vid farbar väg och vid behov rengjort på utsidan. Krav på att märkning ska klistras fast på kärlet, börjar gälla när SRV meddelar det. Alla avgifter är inklusive moms.

Tjänst

Pris

Abonnemang, hämtning varannan vecka, pris per år

8 411 kr

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning,

pris per kärl

308 kr

Budad tömning, pris per kärl

1 278 kr


Vi hämtar ditt latrin åtta gånger per säsong.

Kärlet ska vara förslutet, framställt vid farbar väg och vid behov rengjort på utsidan. Krav på att märkning ska klistras fast på kärlet, börjar gälla när SRV meddelar det. Alla avgifter är inklusive moms.

tjänst

Pris

Abonnemang, hämtning var tredje vecka, 8 gånger per säsong, pris per säsong

3 775 kr

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning,

pris per kärl

308 kr

Budad tömning, pris per kärl

1 278 kr


Kärlet ska vara förslutet, framställt vid farbar väg och vid behov rengjort på utsidan. Krav på att märkning ska klistras fast på kärlet, börjar gälla när SRV meddelar det. Alla avgifter är inklusive moms.

tjänst

Pris

Abonnemang, hämtning varannan vecka, pris per år

8 411 kr

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning, pris per kärl

309 kr

Budad tömning, pris per kärl

1 278 kr


Publicerad: 2023-10-11 Uppdaterad: 2024-03-01