Avfallstaxa 2024 - verksamheter

Grundavgift för verksamheter är 652 kronor per år. Abonnemang med osorterat mat- och restavfall för restauranger och storkök får endast användas när kommunen skriftligt medgivit undantag från krav på sortering av matavfall, enligt kommunens avfallsföreskrifter.

Nedan följer ett axplock av våra vanligaste tjänster för verksamheter. Alla avgifter är inklusive moms.

Avgifter för tömning av kärl verksamheter. Avgift tas ut även om kärl inte är framställt. Avgifter beräknas genom en grundavgift + hämtningsavgift gånger antal kärl + eventuellt dragvägstillägg.

Avgifter för tömning av kärl, per år

Per år, 26 hämtningar

Per år, 52 hämtningar

Per år, 104 hämtningar

Per år, 156 hämtningar

140 l, matavfall*

215 kr

430 kr

860 kr

1 290 kr

370 l, matavfall**

Erbjuds inte

1 059 kr

2 118 kr

3 177 kr

140 l eller 190 l, restavfall

673 kr

1 346 kr

2 692 kr

4 038 kr

240 l, restavfall

850 kr

1 701 kr

3 402 kr

5 103 kr

370 l, restavfall

1 311 kr

2 636 kr

5 272 kr

7 908 kr

660 l, restavfall

2 419 kr

4 838 kr

9 676 kr

14 514 kr

140 l eller 190 l, osorterat mat- och restavfall

1 296 kr

2 590 kr

5 180 kr

7 771 kr

240 l, osorterat mat- och restavfall

1 636 kr

3 272 kr

6 544 kr

9 817 kr

370 l, osorterat mat- och restavfall

2 523 kr

5 045 kr

10 089 kr

15 134 kr

660 l, osorterat mat- och restavfall

4 498 kr

8 997 kr

17 993 kr

26 990 kr

Felsorteringsavgift

500 kr per tillfälle och kärl.

* Källsortering av matavfall kräver ett minst antal kärl för matavfall beräknat på 5 liter matavfall per lägenhet och vecka.

** Endast kombination med kärlskåp.

Extra hämtning, pris per kärl

pris

140 l kärl, matavfall

653 kr

370 l kärl, matavfall

666 kr

140 l eller 190 l kärl, restavfall

671 kr

240 l kärl, restavfall

678 kr

370 l kärl, restavfall

696 kr

660 l kärl, restavfall

736 kr

140 l eller 190 l kärl, osorterat mat- och restavfall

740 kr

240 l kärl, osorterat mat- och restavfall

754 kr

370 l kärl, osorterat mat- och restavfall

787 kr

660 l kärl, osorterat mat- och restavfall

863 kr

Bottentömmande behållare får inte vara större än 3,5 kbm för matavfall.

Matavfall

Per år, 26 hämtningar

Per år, 52 hämtningar

Per år, 104 hämtningar

Per år, 156 hämtningar

Upp till 1,0 kbm

2 823 kr

5 647 kr

11 294 kr

16 941 kr

1,1 - 1,5 kbm

4 235 kr

8 469 kr

16 938 kr

25 408 kr

1,6 - 2,5 kbm

7 058 kr

14 116 kr

28 232 kr

42 348 kr

2,6 - 3,5 kbm

9 881 kr

19 763 kr

39 526 kr

59 289 kr


Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 kbm för restavfall.

Restavfall

Per år, 26 hämtningar

Per år, 52 hämtningar

Per år, 104 hämtningar

Per år, 156 hämtningar

Upp till 1,5 kbm

3 592 kr

7 183 kr

14 367 kr

21 550 kr

1,6 - 2,0 kbm

4 789 kr

9 579 kr

19 157 kr

28 376 kr

2,1 - 3,0 kbm

7 189 kr

14 368 kr

28 376 kr

43 103 kr

3,1 - 4,0 kbm

9 579 kr

19 157 kr

38 314 kr

57 471 kr

4,1 - 5,0 kbm

11 974 kr

23 947 kr

47 895 kr

71 842 kr


Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 kbm för osorterat.

Osorterat mat- och restavfall

Per år, 26 hämtningar

Per år, 52 hämtningar

Per år, 104 hämtningar

Per år, 156 hämtningar

Upp till 1,5 kbm

6 911 kr

13 822 kr

27 645 kr

41 468 kr

1,6 - 2,0 kbm

9 216 kr

18 432 kr

36 863 kr

55 294 kr

2,1 - 3,0 kbm

13 823 kr

27 648 kr

55 294 kr

82 942 kr

3,1 - 4,0 kbm

18 432 kr

36 863 kr

73 726 kr

110 589 kr

4,1 - 5,0 kbm

23 039 kr

46 077 kr

92 155 kr

138 232 kr


Matavfall

Extra hämtning

Upp till 1,0 kbm

754 kr

1,1 - 1,5 kbm

808 kr

1,6 - 2,5 kbm

917 kr

2,6 - 3,5 kbm

1 025 kr

 

Restavfall

Extra hämtning

Upp till 1,5 kbm

783 kr

1,6 - 2,0 kbm

830 kr

2,1 - 3,0 kbm

922 kr

3,1 - 4,0 kbm

1 014 kr

4,1 - 5,0 kbm

1 106 kr


Osorterat mat- och restavfall

Extra hämtning

Upp till 1,5 kbm

956 kr

1,6 - 2,0 kbm

1 044 kr

2,1 - 3,0 kbm

1 222 kr

3,1 - 4,0 kbm

1 398 kr

4,1 - 5,0 kbm

1 576 kr

Avgift beräknas genom tömningsavgift + eventuella tillägg.

tjänst

Pris inklusive behandlingsavgift

Tömning 0 - 3 kbm

3 366 kr

Tömning 3,1 - 6 kbm

5 594 kr

Tömning 6,1 - 9 kbm

7 826 kr

Tömning 9,1 - 12 kbm

10 057 kr

Tömning 12,1 - 15 kbm

12 289 kr

Slangdragning >10 meter. Pris per påbörjad 10 meter

364 kr

Jourtömning upp till 3 kbm

5 853 kr

Sug- och spolbil med ånga (debitering sker även för körtid), pris per timme

2 631 kr

Specialfordon (debitering sker även för körtid), pris per timme, pris per tillfälle

3 592 kr

Bomkörning

860 kr

Extra personal, pris per person och timme

522 kr

Avgift beräknas genom tömningsavgift + eventuella tillägg.

tjänst

Pris inklusive behandlingsavgift

Dragvägstillägg >1,5 meter. Pris per meter och kärl

114 kr

Förändring av abonnemang, utkörning och hämtning av kärl samt byte av tjänst

450 kr

Administrativ avgift t.ex. delning av faktura

250 kr

Felsorteringsavgift enligt beskrivning 1H

500 kr

Latrinhämtning för verksamhet

tjänst

pris

Abonnemang, hämtning varannan vecka, pris per år

8 411 kr

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning, pris per kärl

309 kr

Budad tömning, pris per kärl

1 278 kr

Publicerad: 2023-08-30 Uppdaterad: 2024-03-01