Miljö och hållbarhet

När vi pratar om hållbarhet så menar vi inte bara miljön. Hållbarhet handlar också om att medarbetare ska må bra, att ekonomin är i ordning och att SRV ska vara en god samhällsaktör.

Vårt hållbarhetsarbete

Som ett företag i miljöbranschen är miljön där vi gör mest skillnad. Inte minst genom att hantera alla de risker som vår verksamhet innebär på ett ansvarsfullt sätt.

I vår hållbarhetsrapport kan du läsa om arbetet med avfallsplanen utifrån de sju målen:

  • människan i fokus,
  • förebygga avfall,
  • återanvända,
  • materialåtervinning,
  • energiåtervinning,
  • deponering och farligt avfall.

Du kan läsa om hur vi hanterar risken att det börjar brinna eller att förorenat vatten eller deponigas läcker från Sofielunds återvinningsanläggning. Arbetsmiljön är också en stor fråga och här beskriver vi hur vi arbetar för att minimera risken för arbetsplatsolyckor, diskriminering samt hot- och våldssituationer.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare hållbarhetsrapporter


Publicerad: 2023-05-16 Uppdaterad: 2024-05-02