Ledningsgrupp

Ledningsgruppen har det dagliga ansvaret att sköta företaget.

Cecilia Sjöberg
Chef HR och Kommunikation
cecilia.sjoberg@srvatervinning.se

Håkan Robinson
Chef Ekonomi, Inköp och IT
hakan.robinson@srvatervinning.se

Helena Hölerman
Chef Kvalitet och miljö
helena.holerman@srvatervinning.se

Peder Doverborg
Chef Insamling
peder.doverborg@srvatervinning.se

Ghita Sjösteen
Chef Behandling
ghita.sjosteen@srvatervinning.se

Bodhil Berget
Chef Kund och marknad
bodhil.berget@srvatervinning.se

Styrelse

SRV återvinning ägs av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor. SRVs fem ägarkommuner utser vilka som sitter i bolagets styrelse.

Ordinarie ledamöter

Emil Högberg, Huddinge
Ordförande

Gabriel Melki, Botkyrka
1:e vice ordförande

Linus Björkman, Haninge
2:e vice ordförande

Olle Glimvik, Salem
Ledamot

Håkan Svanberg, Nynäshamn
Ledamot

Göran Svensson, Haninge
Ledamot

Hampus Holmgren, Huddinge
Ledamot

Jesper Andersson, Botkyrka
Ledamot

Ersättare

Ulrika Wennberg, Huddinge
Ersättare

Marica Lindblad, Huddinge
Ersättare

Carl Widercrantz, Botkyrka
Ersättare

Niklas Gladh, Botkyrka
Ersättare

Veronica Pagard, Haninge
Ersättare

Lena Berglund, Haninge
Ersättare

Tommy Eklund, Salem
Ersättare

Lars-Åke Lundin, Nynäshamn
Ersättare

Arbetstagarrepresentanter

Emil Blomqvist
Transport

Johan Montenius
Ledarna (ersättare)

Publicerad: 2023-05-29 Uppdaterad: 2023-10-04