Invasiva växter

Invasiva, främmande växter är växter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och kan orsaka stora skador på naturen. De hotar den biologiska mångfalden genom att effektivt tränga undan andra växter.

Några växter är listade på EU:s lista över invasiva främmande arter och för dessa arter finns en lagstadgad skyldighet att bekämpa och förhindra spridning. Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

Viktigt att tänka på vid bekämpning av invasiva växter

Innan du påbörjar bekämpning av, ta reda på så mycket information du kan om den ivasiva växten. Problemen riskerar att förvärras om du hanterar den invasiva växten på fel sätt. Vi rekommenderar att du tar del av Naturvårdsverkets riktlinjer innan du börjar. Länk till annan webbplats.

Är du osäker, kontakta din kommun och/eller företag specialiserade på bekämpning av invasiva växter.

Exempel på invasiva växter

  • Parkslide
  • Vresros
  • Jättebalsamin
  • Blomsterlupin
  • Sidenört
  • Jätteloka

Hur och var får invasiva växter slängas?

För privatpersoner boende i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem gäller följande:

  • Växterna ska inte läggas i trädgårdskomposten, utan ska packas och förbrännas för att undvika spridning.
  • Du kan slänga en liten mängd invasiva växter väl förpackat i tillförslutna plastpåsar (färre än 3) i restavfallet hemma (grönt kärl).
  • Är det fler än ett fåtal växtdelar åker du med dessa väl förpackade i tillförslutna plastpåsar/plastsäckar till någon av våra fasta återvinningscentraler där det finns separata containers för invasiva växter. Kontakta personalen och berätta att du har med dig invasiva växter så visar de dig var containern står. Invasiva växter får inte läggas i containrarna för kompost eller trädgårdsavfall. Vi tar inte emot växtdelar som inte har förpackats. Avfallet körs sedan till förbränning för att minimera risken för spridning.
  • Jord med rötter från invasiva växter kan lämnas i mindre mängd till Sofielunds återvinningsanläggning i Gladö. Förpacka materialet i väl tillslutna sopsäckar eller liknande, vi tar inte emot jord som inte är förpackad. För att säkerställa en säker och miljömässig hantering behöver du separera på växtdelar (blad, grenar, blommor mm) och jord.

Hanteringen av invasiva växter kan skilja sig åt i andra kommuner utanför våra fem kommuner, Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Företag och verksamhetskunder

Du som är företag- eller verksamhetskund kan lämna växtdelar vid Sofielunds återvinningsanläggning i Gladö. Har du mer än ett personbilssläp skall detta alltid föranmälas till kundservice.

Växtdelarna (stammar, bladverk, blommor) ska vara väl förpackade och tillslutna, exempelvis i sopsäckar eller liknande.

Vi tar inte emot jord med rötter från invasiva växter lämnade av företag eller verksamheter.

Publicerad: 2023-06-05 Uppdaterad: 2024-03-20