Så ställer du kärlen

Här kan du läsa om vad du ska tänka på inför hämtning och hur dina kärl ska vara placerade.

Vi hämtar ditt avfall måndag till fredag mellan klockan 06.00 och 15.00 året om oavsett helgdagar. För att kunna göra det behöver vi din hjälp. Hjälp oss genom att ställa ut kärlen rätt.

Så här ska kärlen vara placerade

Illustration som visar avfallskärlens placering

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att kärlen blir tömningsbara.

Tänk på att:

 • Ställa fram ditt kärl vid tomtgräns senast klockan 06.00 dagen för tömning.
 • Se till att det är snöröjt och sandat vintertid.
 • Se till att alla påsar ligger lösa i kärlet.
 • Ställ kärlet i gatunivå, max 1,5 meter från farbar väg, med minst 50 cm fri yta runt om (även mellan kärlen om du har fler än ett) och helt fritt ovanför.
 • Vi kan inte tömma kärlet om det ligger ner, är fastlåst eller står inuti en egenbyggd anläggning.
 • För Sorterahemma behöver kärlet stå med handtaget och de stora hjulen ut mot gatan och högst 1,5 meter från körbar väg. Det ska vara lätt att ta tag i handtaget på lockets baksida och rulla sopkärlet till bilen.

Du kan läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare i din kommuns avfallsföreskrifter.

När temperaturen stiger har vi tips på vad du kan göra för att undvika fukt och lukt.

 • Använd alltid påshållaren.
 • Fyll påsen till max 3/4. Släng påsen minst var tredje dag, även om den inte är full.
 • Släng hushållspapper och använda servetter med matavfallet, det suger upp en hel del av det fuktiga.
 • Låt kaffesumpen torka till en stund innan du slänger den i matavfallet.
 • Lägg en vikt tidningssida i botten på papperspåsen om du vet att du kommer slänga mycket blött material.
 • Vik ihop påsen noggrant innan du lägger den i avfallskärlet.
 • Under de varma sommardagarna kan man använda sig av dubbla papperspåsar.
 • Ställ kärlet på en skuggig plats.
 • Låt locket stå på glänt så att det kommer in luft i kärlet.
 • Tvätta kärlet invändigt efter tömning. Häll gärna i några droppar ättika i kärlet efteråt.

Se till att det är snöröjt och sandat och se till att alla påsar ligger lösa i kärlet. Våra chaufförer har ingen möjlighet eller ansvar att gå ut och spetta loss fastfruset avfall ur kärlet. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.

Tips för att undvika fastfrusna matavfallspåsar

 • Se till att matavfallet är torrt när det stoppas ner i påsen.
 • Lufta din matavfallspåse – låt den stå i påshållaren du har fått från oss. Den hjälper till att ventilera papperspåsen.
 • Lägg använt hushållspapper i botten av matavfallspåsen som kan suga upp fukt från matavfall.
 • Lägg en dagstidning i botten av sopkärlet.
 • Är din papperspåse fuktig kan du som har det bruna matavfallskärlet använda hyllan som är monterad i kärlet. Ställ din påse på hyllan så den fryser. När det är dags att slänga nästa matavfallspåse puttar du bara ner den första.
 • Har du Sorterahemma rekommenderar vi att du ställer ut påsen någon timme innan du slänger den så den hinner frysa (ställ den så att inte fåglar kommer åt den).
 • Om papperspåsarna ändå har frusit fast kan du lossa papperspåsarna genom att stöta ett kvastskaft mot dem i kärlet.

Vanliga frågor

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta kundservice.

Publicerad: 2023-05-09 Uppdaterad: 2023-11-30

Kundservice

När hämtar vi ditt avfall?
Här kan du se när du har tömning

Har du missat att ställa ut kärlet?
Här kan du beställa en extra tömning