Så ställer du kärlen

Här kan du läsa om vad du ska tänka på inför hämtning och hur dina kärl ska vara placerade.

Vi hämtar ditt avfall måndag till fredag mellan klockan 06.00 och 15.00 året om oavsett helgdagar. För att kunna göra det behöver vi din hjälp. Hjälp oss genom att ställa ut kärlen rätt.

Så här ska kärlen vara placerade

Illustration som visar avfallskärlens placering

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att kärlen blir tömningsbara.

Tänk på att:

  • Ställa fram ditt kärl vid tomtgräns senast klockan 06.00 dagen för tömning.
  • Se till att det är snöröjt och sandat vintertid.
  • Se till att alla påsar ligger lösa i kärlet.
  • Ställ kärlet i gatunivå, max 1,5 meter från farbar väg, med minst 50 cm fri yta runt om (även mellan kärlen om du har fler än ett) och helt fritt ovanför.
  • Vi kan inte tömma kärlet om det ligger ner, är fastlåst eller står inuti en egenbyggd anläggning.
  • För Sorterahemma behöver kärlet stå med handtaget och de stora hjulen ut mot gatan och högst 1,5 meter från körbar väg. Det ska vara lätt att ta tag i handtaget på lockets baksida och rulla sopkärlet till bilen.

Du kan läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare i din kommuns avfallsföreskrifter.

Vanliga frågor

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta kundservice.

Publicerad: 2023-05-09 Uppdaterad: 2024-06-20

Kundservice

När hämtar vi ditt avfall?
Här kan du se när du har tömning

Har du missat att ställa ut kärlet?
Här kan du beställa en extra tömning