Köp- och beställ hämtning av storsäck

Vad kostar det?

Prislista för köp och hämtning av storsäck.

Köp av SRV storsäck (1 kbm)

Pris ink. moms

Pris exkl. moms

Per styck

194 kr

155 kr

Utkörningsavgift (oavsett antal köpta säckar)

140 kr

112 kr
Hämtning av storsäck

Pris ink. moms


1 säck

780 kr

624 kr

2 säckar

1560 kr

1 248 kr

3 säckar

2 340 kr

1 872 kr

4 säckar

3 120 kr

2 496 kr

5 säckar

3 900 kr

3 120 kr

 


Prislistan gäller inte om något av följande material finns i säcken:

 • betong
 • tegel
 • kakel
 • schaktmassor
 • sten

Dessa säckar vägs när de lämnas på vår återvinningsanläggning och har en högre behandlingskostnad med tonnagepris (1 906 kronor inklusive moms per ton) motsvarande pris för deponi.

Att tänka på när du fyller storsäcken

Innan du börjar fylla säcken är det viktigt att du placerar den på en plats max 5 meter från en plats där den kan hämtas med en kranbil.

 • Fyll inte säcken över markerad linje.
 • Kranbilen som hämtar behöver fri höjd på minst 4,5 meter och en vägbredd på 3 meter.
 • Om SRV inte kan hämta säcken på grund av att ovastående inte följts tar vi ut en framkörningsavgift.
 • Ska hämtning av säck ske från en ö får säcken väga max 15 kg.

Brännbart, frigolit, gips, glas, glasfiber, isolering, metaller, papper, plast, porslin, presenning, skrot, speglar, spånskivor, textilier, trä, trädgårdsavfall och wellpapp.

Det här kan slängas mot högre behandlingskostnad

Om något av följande material finns i säcken kommer säcken vägas in med behandlingskostnad för deponi.

 • betong
 • tegel
 • kakel
 • schaktmassor
 • sten.
 • hushållsavfall - det vi kallar restavfall som hör hemma i den vanliga soppåsen. Läs mer om restavfall.
 • asbest
 • farligt avfall och elektronik får inte läggas i storsäcken.

Om avfallet innehåller avfallstyper eller föremål som inte får förekomma eller deklarerats tar SRV ut hanteringsavgifter för dessa avvikelser beroende på avvikelsens storlek och mängd.

Vanliga frågor

Du hittar fler frågor och svar under kundservice.

Publicerad: 2023-05-30 Uppdaterad: 2024-05-06