Det går att minska mängden avfall genom att återvinna. Börja alltid med att sortera ut så mycket avfall du kan.

Ta ut alla förpackningar och lämna dem på återvinningsstationen.

Matavfall läggs i kärlet för matavfall.

Grovsopor lämnas på återvinningscentralen.

Kvar blir en liten mängd avfall att lägga i restavfallet.

Det här är restavfall

Kuvert, stearinljus, post-it-lappar, tygbitar, kattsand, tuggummi, disk- och tandborstar, blommor, blomjord, disktrasor, småsaker av gummi, strumpor, blöjor, bindor, tobak. Farligt avfall får aldrig lämnas i restavfallet!

Det här händer med restavfallet

Restavfallet körs till kraftvärmeverk i Stockholm där det förbränns. Av värmen som bildas tillverkas el och fjärrvärme med hög effektivitet. En liten mängd aska blir kvar som SRV och andra samarbetspartners tar hand om.

Publicerad: 2023-06-05 Uppdaterad: 2024-04-25