Lämna ditt grovavfall till Återvinningsturen

Återvinningsturen är en mobil återvinningscentral som besöker delar av Huddinge och Botkyrka för att samla in grovavfall, farligt avfall och elavfall lite mer fastighetsnära.

Återvinningsturen är vår mobila återvinningscentral som erbjuder fastighetsnära insamling av mindre skrymmande grovavfall, farligt avfall och elavfall för de kunder som gärna lämnar närmare eller inte har tillgång till bil.

Inledningsvis åker Återvinningsturen ut i områden kring centrala Huddinge och delar av Botkyrka. Dessa områden är i första hand valda för våra kunder som tidigare lämnade sitt avfall på återvinningscentralen i Flemingsberg. Vi planerar att utöka Återvinningsturen successivt till fler områden.

ÅVS = Återvinningsstation.
Samtliga datum är tisdagar.

HÅLLPLATS

DATUM

TID

Parkering Häradsvägen/Rödhakevägen,
Rödhakevägen 33, Segeltorp

23 april
21 maj
11 juni
12-12.40

Ejdervägen/Häradsvägen ÅVS,
Häradsvägen 211, Segeltorp

23 april
21 maj
11 juni
13-13.40

Långsjöparken,
Storskiftesvägen 52, Snättringe

7 maj
28 maj

11-11.40

Skeppsmyreparken ÅVS,
Renvägen/Norra parkvägen, Stuvsta

23 april
21 maj
11 juni
11-11.40
Stuvsta torg,
Stuvstatorget 10, Stuvsta
23 april
21 maj
11 juni
17.30-18.10

Björkängshallen ÅVS,
Sjövägen 23, Stuvsta

14 maj
4 juni

13-13.40

Myrängen ÅVS,
Myrängsvägen 65, Myrängen

14 maj
4 juni

11-11.40

Högmoravägen ÅVS,
Högmoravägen/Ågestavägen, Högmora

14 maj
4 juni

12-12.40

ÅVS vid Grillpalatset,
Kommunalvägen 15, Huddinge

23 april
21 maj
11 juni

15.30-16.10

Fullersta torg,
Fullerstatorget, Huddinge

14 maj
4 juni

17.30-18.10

Fullersta bio,

Norrängsvägen 1, Fullersta

23 april
21 maj
11 juni

16.30-17.10

Vänhemsvägen/Åvägen ÅVS,

Vänhemsvägen 41, Fullersta

7 maj
28 maj

12-12.40

Trollskogsvägen ÅVS,

Trollskogsvägen 1, Balingsnäs

14 maj
4 juni

14.30-15.10

Mariedalsvägen ÅVS,

Mariedalsvägen/Nyängsvägen, Sjödalen

7 maj
28 maj

13-13.40

Tryffelvägen vid pumphus,

Tryffelvägen, Sjödalen

14 maj
4 juni

15.30-16.10

Kvarnängsvägen ÅVS,

Kvarnängsvägen 3, Visättra

14 maj
4 juni

16.30-17.10

Tullinge Centrum ÅVS , Östra sidan,
Nyängsvägen 1, Tullinge


23 april
21 maj
11 juni

14.30-15.10

Tullinge Centrum, Nattvägen ÅVS,
Nattvägen, Tullinge

7 maj
28 maj

14.30-15.10

Pressbyrån Tullinge Gård,
Önnemovägen 95, Tullinge

7 maj
28 maj

15.30-16.10

Tullingeberg, Solskensvägen ÅVS,
Solskensvägen 19, Tullinge

7 maj
28 maj

16.30-17.10

ICA Nära Riksten,
Flottiljvägen 85, Riksten

7 maj
28 maj

17.30-18.10

Vår återvinningsbil tar emot mindre skrymmande grovavfall som ryms i kärl som är 70x70x100 cm, som till exempel trasiga saker av trä, metall, plast eller textil.

Har du farligt avfall hemma, som till exempel färg, lösningsmedel eller gammal kosmetik, kan du lämna det till vår bil för farligt avfall. Du kan lämna max 5 kg eller 5 liter per besök.

Du kan också lämna elavfall i form av mindre apparater med sladd eller batteri, såsom brödrost, lampa, dator, mobiltelefon eller mikrovågsugn.

Återvinningsturen kan på grund av platsbrist och med hänsyn till personalens arbetsmiljö endast ta emot mindre skrymmande avfall. Större avfall, till exempel trasiga möbler, cyklar och långt virke, hänvisar vi till våra fasta återvinningscentraler. Trädgårdsavfall hänvisar vi också till våra fasta återvinningscentraler, eller till Trädgårdsrundan.

Publicerad: 2023-08-02 Uppdaterad: 2024-04-18