Lämna ditt trädgårdsavfall på Trädgårdsrundan

Trädgårdsrundan är en mobil insamling av trädgårdsavfall som besöker delar av Huddinge och Botkyrka.

Under Trädgårdsrundan samlar vi in trädgårdsavfall fastighetsnära för att erbjuda fler att lämna sitt avfall närmare bostaden, eller utan bil. Inledningsvis körs Trädgårdsrundan i områden kring centrala Huddinge och i delar av Botkyrka. Dessa områden är i första hand valda för våra kunder som tidigare lämnade sitt avfall på återvinningscentralen i Flemingsberg. Vi planerar att utöka Trädgårdsrundan successivt till fler områden.

ÅVS = återvinningsstation

HÅLLPLATS

Datum

TID

Juringegårds förskola,
Gårdsvägen 36, Segeltorp


28 april
12 maj
26 maj
(söndagar)

10-11.30

Ejdervägen/Häradsvägen ÅVS,
Häradsvägen 211, Segeltorp

4 maj
18 maj
(lördagar)

10-11.30

Parkering Häradsvägen/Rödhakevägen,
Rödhakevägen 33, Segeltorp

28 april
12 maj
26 maj
(söndagar)

12-13.30

Långsjöparken,
Storskiftesvägen 52, Snättringe

4 maj
18 maj
(lördagar)

12-13.30

Björkängshallen ÅVS,
Sjövägen 23, Stuvsta

28 april
12 maj
26 maj

(söndagar)

12-13.30

Skeppsmyreparken ÅVS,
Renvägen / Norra parkvägen, Stuvsta

28 april
12 maj

26 maj
(söndagar)

15-16.30

Myrängen ÅVS,
Myrängsvägen 65, Myrängen

28 april

12 maj
26 maj

(söndagar)

10-11.30

Högmoravägen ÅVS,

Högmoravägen/Ågestavägen, Högmora

5 maj
19 maj
(söndagar)

10-11.30

Båtsparken,
Silvergransvägen 1A, Hörningsnäs

5 maj
19 maj

(söndagar)

12-13.30

Gladövägen ÅVS,

Gladövägen, Gladö kvarn

5 maj
19 maj

(söndagar)

15-16.30

Trollskogsvägen ÅVS,
Trollskogsvägen 1, Balingsnäs

28 april
12 maj
26 maj

(söndagar)

15-16.30

Förskolan Guldfisken,
Guldfiskvägen 3, Sjödalen

5 maj
19 maj

(söndagar)

15-16.30

Fullersta Bio,

Norrängsvägen 1, Fullersta

27 april

11 maj
25 maj
(lördagar)

10-11.30

Förskolan Fölet,

Prylvägen 2, Fullersta

27 april
11 maj
25 maj
(lördagar)

12-13.30

Glömsta förskola,
Talldalsvägen 40, Glömsta

27 april

11 maj
25 maj
(lördagar)

10-11.30

Vistaskolan,
Vista skolväg 1, Glömsta

27 april
11 maj

25 maj
(lördagar)

15-16.30

Trågets förskola,

Trågstigen 1B, Kästa

27 april
11 maj

25 maj

(lördagar)

12-13.30

Förskolan Rodret,

Plåtslagarvägen 7, Tullinge

5 maj

19 maj

(söndagar)

10-11.30

Trädgårdsstadsskolan,

Dymmelkärrsvägen 33, Tullinge

5 maj

19 maj

(söndagar)

12-13.30

Pressbyrån Tullinge Gård,

Önnemovägen 95, Tullinge

27 april
11 maj
25 maj

(lördagar)

15-16.30

Morgonvägen ÅVS,

Morgonvägen, Tullinge

4 maj

18 maj

(lördagar)

15-16.30

Vreta förskola,

Vreta gårds väg 18, Tumba

4 maj

18 maj

(lördagar)

15-16.30

Kvarnhagsvägen ÅVS,

Kvarnhagsvägen/Enskiftesvägen, Alby

4 maj

18 maj

(lördagar)

10-11.30

Alhagsvägen ÅVS,

Alhagsvägen 95, Alby

4 maj
18 maj

(lördagar)

12-13.30


Vi samlar in trädgårdsavfall i två sopbilar, där den ena tar emot ris och grenar och den andra löv och gräs.

Du lastar själv in ditt trädgårdsavfall i bilarna. Tänk på att eventuella säckar måste tömmas i sopbilen eftersom plast och papper kan förstöra komposten. Kvistar och grenar får inte vara buntade med plastband eller ståltråd när de läggs i sopbilen. Du är välkommen att fråga personalen på plats om du behöver hjälp. Vänligen respektera personalens anvisningar, tack för visad hänsyn!

Detta kan du lämna

Detta kan du inte lämna

Kvistar och grenar

Jord

Löv och gräs

Stenar

Stockar max 20 cm diameter, max 2 m långa

Stockar över 20 cm i diameter

Mossa och ogräs (Ej invasiva växter)

Invasiva växter*

Ris och klipp från buskar

Fallfrukt**

Julgranar


* Invasiva växter kräver särskild hantering, läs mer om invasiva växter här.

** Från slutet av augusti till början av november erbjuder vi dig med fruktträd att lämna din fallfrukt i separata kärl på våra fasta återvinningscentraler.

Vi tar emot ditt privata trädgårdsavfall. Kommer du med släp ber vi dig vara uppmärksam på att det kan vara trångt och att ta det försiktigt. Alternativt åker du med avfallet till någon av våra sju fasta återvinningscentraler.

  • Ris och grenar förbränns. Värmen tas tillvara i effektiva kraftvärmeverk som genererar el och värme. Över 90 procent av energin tas tillvara i denna process. Det som blir kvar är endast en liten mängd ofarlig aska.
  • Gräs och löv komposteras hos oss och hos vår entreprenör, och bryts ner till en näringsrik jord. Jorden används i planteringar, växtodlingar och parker.
Publicerad: 2023-05-15 Uppdaterad: 2024-04-18