Trädgårdsrundan

Trädgårdsrundan är en mobil insamling av trädgårdsavfall. Rundan har avslutats för i år och återkommer med nya turer under 2024.

En testperiod under 2023

Trädgårdsrundan är en ny fastighetsnära tjänst som SRV testar under 2023 för att sedan utöka till fler områden under 2024. Tjänsten har som syfte att samla in mer av trädgårdsavfallet fastighetsnära, för att erbjuda fler utan bil att lämna sitt trädgårdsavfall men även minska besökstrycket på våra återvinningscentraler.

Under 2023 valde vi att testa Trädgårdsrundan i områden kring centrala Huddinge och Tullinge då Flemingsbergs återvinningscentral behövde stängas ner till följd av bygget av Tvärförbindelse Södertörn.

Hur fungerar Trädgårdsrundan?

Vi samlar in trädgårdsavfall i två sopbilar, där den ena tar emot ris och grenar och den andra löv och gräs.

Du lastar själv in ditt trädgårdsavfall i bilarna. Tänk på att eventuella säckar måste tömmas i sopbilen eftersom plast och papper kan förstöra komposten. Kvistar och grenar får inte vara buntade med plastband eller ståltråd när de läggs i sopbilen. Du är välkommen att fråga personalen på plats om du behöver hjälp. Vänligen respektera personalens anvisningar, tack för visad hänsyn!

Detta kan du lämna

Detta kan du inte lämna

Kvistar och grenar

Jord

Löv och gräs

Stenar

Stockar max 20 cm diameter, max 2 m långa

Stockar över 20 cm i diameter

Mossa och ogräs (Ej invasiva växter)

Invasiva växter*

Ris och klipp från buskar

Fallfrukt**

Julgranar


* Invasiva växter kräver särskild hantering, läs mer om invasiva växter här.

** Från slutet av augusti till början av november erbjuder vi dig med fruktträd att lämna din fallfrukt i separata kärl på våra fasta återvinningscentraler.

Hur mycket kan du lämna till Trädgårdsrundan?

Vi tar emot ditt privata trädgårdsavfall. Kommer du med släp ber vi dig vara uppmärksam på att det kan vara trångt och att ta det försiktigt. Alternativt att du åker med avfallet till någon av våra sju fasta återvinningscentraler.

Vad händer med trädgårdsavfallet?

  • Ris och grenar förbränns. Värmen tas tillvara i effektiva kraftvärmeverk som genererar el och värme. Över 90 procent av energin tas tillvara i denna process. Det som blir kvar är endast en liten mängd ofarlig aska.
  • Gräs och löv komposteras hos oss och hos vår entreprenör och bryts ner till en näringsrik jord. Kompostjorden säljs till företag och privatpersoner och kan användas i trädgårdar, växtodlingar och liknande.
Publicerad: 2023-05-15 Uppdaterad: 2023-11-08