Återvinningscentralen besöker inte Dalarö kanalbron eller Muskö eftersom de har förbindelse med fastlandet. Närmaste återvinningscentral för Dalarö och Muskö är: Jordbro återvinningscentral

Tjänsten ingår i avfallstaxan, men gäller bara privatpersoner och omfattar inte företag. Företag har möjlighet att köpa tjänsten och boka en hämtning separat direkt med rederiet.

Här kan du läsa kommunernas avfallsföreskrifter som reglerar vilka som erbjuds tjänsten mobila återvinningscentraler.

Farligt avfall

Återvinningscentralen i skärgården tar emot det mesta av hushållens farliga avfall. Tänk på att farligt avfall måste hanteras varsamt:

 • Lämna det farliga avfallet i originalförpackning eller i annan tät förpackning som du märker upp med vad den innehåller.
 • Se till att inget farligt avfall, till exempel batterier eller lösningsmedel, inte hamnar i soppåsen.
 • Aldrig spola ut färg, lösningsmedel eller annat farligt avfall i avloppet.
 • Inte blanda olika medel.
 • En bra tumregel är att om en kemisk produkt är märkt med varningstext så bör den hanteras som farligt avfall.
 • Som hushållskund får du som mest lämna tio liter lösningsmedel, bensin, diesel eller spillolja per besök.
 • Oljetrasor och stängda tomförpackningar av lösningsmedel och bensin eller liknande får under inga omständigheter finnas bland avfallet på grund av den mycket höga brandrisken.

Annat avfall som får lämnas:

 • Trä (ej impregnerat)
 • Plast
 • Fönster med glas
 • Gummi
 • Bildäck
 • Isolering
 • Textil (inklusive mattor och kläder)
 • Metall
 • Ris och grenar (ej löv och jord)
 • Presenningar
 • Möbler (även stoppade)
 • Gips
 • Härdad betong, kakel, porslin
 • Wellpapp och papper
 • Vitvaror, inklusive kyl och frys
 • Elektronik, elavfall
 • Olje- och vattenbaserad färg
 • Sprayburkar
 • Kemikalier (till exempel ohärdad cement, glykol, spillolja, lösningsmedel, matolja)
 • Bilbatterier, småbatterier
 • Hushållsavfall
 • Matavfall
 • Gräs och löv
 • Jord och rötter
 • Glas (flaskor/burkar)
 • Spillning och gödsel
 • Tryckimpregnerat eller oljebehandlat trä
 • Slipers
 • Explosivt material, fyrverkerier
 • Brandsläckare
 • Gasol, gasflaskor, heliumtuber, acetylenflaskor, lustgasflaskor och liknande
 • Radioaktivt material (till exempel äldre brandvarnare och äldre utrymningsmarkeringar)
 • PCB-avfall
 • Asbest och eternit

Vanliga frågor

Publicerad: 2023-05-25 Uppdaterad: 2023-11-02