Låt ditt kärl stå framme – vi kommer!

Under vintern kan halt väglag eller stora snömängder försvåra framkomligheten för våra sopbilar. Det kan leda till att vi blir försenade med att tömma just ditt kärl. Låt därför gärna kärlen stå framme tills vi tömt dem.

Publicerad: 2023-12-12 Uppdaterad: 2024-01-17

Vintern bjuder alltid på överraskningar. Ena dagen har vi en meter snö medan den andra bjuder på störtregn. Men något som inte förändras, oavsett väder, är att vi ska hämta dina sopor.

Hjälp din sophämtare i vinter

Se till att vintersäkra runt kärlen för att säkerhetsställa att vi kan tömma. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att kärlen blir tömningsbara, tänk på att:

  • Ställa fram ditt kärl vid tomtgräns senast 06.00 dagen för tömning.
  • Ställa kärlet i gatunivå, max 1,5 meter från farbar väg, med minst 50 cm fri yta runt om (även mellan kärlen om du har fler än ett) och helt fritt ovanför.
  • För Sorterahemma behöver kärlet stå med handtaget och de stora hjulen ut mot gatan och högst 1,5 meter från körbar väg. Det ska vara lätt att ta tag i handtaget på lockets baksida och rulla sopkärlet till bilen.
  • Se till att det är snöröjt och sandat, annars kan vi inte hämta dina sopor.
  • Skotta och sanda vägen fram till och runt sopkärlen. Skotta även upp hål i eventuella snövallar om inte snöröjningen hunnit med detta.
  • Se till att alla påsar ligger lösa i kärlet.

Läs mer om hur placerar kärlen