Svåra utmaningar för avfallshämtningen i vinterväder

Under vintern kan halt väglag eller stora snömängder försvåra framkomligheten för våra sopbilar. Det kan leda till att vi blir försenade med att tömma just ditt kärl. Låt kärlen stå framme tills vi tömt dem.

Den omväxlande temperaturen leder också till problem vid tömning av matavfallet då påsarna fryser fast i kärlen.

Publicerad: 2024-01-18 Uppdaterad: 2024-01-19
Insnöade Sorterahemma-kärl.

Vi gör vårt yttersta för att hämta ditt avfall så snart det är möjligt

Vintern är långt ifrån över. Just nu förbereder vår verksamhet för fler snöoväder och väderväxlingar, för att så få kunder som möjligt ska drabbas av driftstörningar samtidigt som våra medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö.

– Våra medarbetare är skickliga på att ta sig fram trots svåra förutsättningar och behöver samtidigt tänka både på allmänhetens och den egna säkerheten. En säker arbetsmiljö för våra chaufförer är prioriterat och det är svårt att garantera när det är mycket snö och höga snövallar, säger Mette Holst, vd på SRV återvinning.

Vår verksamhet är beroende av att snöröjningen görs på rätt sätt, till exempel att snövallar forslas bort så att vi kan komma åt att tömma med våra sidlastande fordon och att vägarna är sandade och tillräckligt breda för att vi ska komma fram. Snöröjningen sköts av kommunerna eller samfälligheter. De stora huvudlederna ansvarar Trafikverket för.

Utmaningar för våra chaufförer i vinterväglag

I områden med smala och backiga vägar är det svårt för våra chaufförer att hämta avfallet när vinterväglag råder. Här är några anledningar till att problem kan uppstå:

  • Sopbilens tyngd – våra sopbilar är tunga och börjar en av dem glida finns det inget som stoppar den. Chauffören har både ansvaret och rättigheten att bedöma om det ens är möjligt att köra på en väg. Säkerheten både för den som kör och omgivningen är alltid viktigast.
  • Varma däck smälter snön – medan sopbilen kör blir däcken varma. Om det är vinterväglag och sopbilen stannar i en uppförsbacke för att tömma kärl så smälter snön under däcken. Då kan det bli väldigt halt och mycket svårt för sopbilen att kunna köra vidare.
  • Svårt att komma loss - när det är moddigt, spårigt eller dåligt plogat så gäller det att hålla jämn fart och inte stanna eller sänka farten för att inte fastna. Eftersom våra sopbilar måste stanna vid varje sopkärl riskerar de att hamna i den situationen hela tiden. För att nå kärlen måste sopbilen dessutom ofta köra längre till höger på vägen och då kan de inte alltid köra i de spår som kanske redan finns på vägbanan.

– Vi har en generell driftsäkerhet på 99,8 procent, vilket är väldigt högt. Som mest denna vinter har det varit cirka 2 procent av våra kunder som drabbats av förseningar. Vi ska naturligtvis göra allt för att tömma i tid, men vi vet att det varje år är problem under vintertid när det kommer mycket snö. Det är inget som är unikt för oss, utan det är fler återvinningsbolag i Stockholmsregionen som har samma utmaningar och har försenade tömningar nu, säger Peder Doverborg chef för Insamling.

Hjälp våra chaufförer så att de kan göra sitt jobb även när det har snöat och är isigt

Du som fastighetsägare ansvarar för att kärlen blir tömningsbara genom att se till att vägen fram till kärlen är framkomlig året runt och att ställa ut kärlen rätt.

Läs mer om hur ställer kärlen inför tömning

När temperaturen skiftar under dygnet mellan plus- och minusgrader finns risken att blöta och fuktiga matavfallspåsar fryser fast i kärlen för matavfall.

Ta del av våra tips för att undvika frysta påsar i kärlet