Nu hanterar SRV återvinningsstationerna

Sedan den 1 januari 2024 är det SRV som ansvarar för insamlingen av hushållens förpackningar i våra fem ägarkommuner. Det är därför till oss som du vänder dig för felanmälan och frågor om återvinningsstationerna.

Publicerad: 2024-01-24

Den 1 januari 2024 tog SRV över cirka 170 återvinningsstationer i våra ägarkommuner Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. För dig som brukar lämna förpackningar på återvinningsstationen innebär förändringen inte så mycket, mer än att du vänder dig till SRV i stället för till FTI (Svenska förpackningsinsamlingen) med frågor och felanmälningar av återvinningsstationer.

Vi genomför regelbunden tömning och städning av alla våra återvinningsstationer. Om du trots det upplever att en återvinningsstation är stökig eller behöver tömning är vi tacksamma om du gör en felanmälan. Det gör du enkelt på sopor.nu Länk till annan webbplats. eller genom att scanna en QR-kod på kontaktskylten vid respektive återvinningsstation.

Förändringar av återvinningsstationer

I samband med att vi tar över återvinningsstationerna från FTI kan en del stationer tas bort. Det kan finnas flera anledningar till det. I vissa fall handlar det om problem med nedskräpning och dumpning av grovavfall. I andra fall är det markägaren som tar beslutet att stationen ska stängas ner på grund av ny insamlingslösning av förpackningar. Det kan också bero på att markägaren vill ha markarrende, och som kommunalt bolag ska SRV följa likabehandlingsprincipen som innebär att alla markägare i sådant fall skulle få arrende. Det i sin tur skulle påverka avfallstaxan, som SRV är måna om att hålla nere.

Du hittar din närmaste återvinningsstation och kan få information om nedstängningar på sopor.nu Länk till annan webbplats..

Framtidens insamlingssystem

Flera nya lagförändringar påverkar just nu hanteringen av avfall. Förutom att kommunerna tagit över förpackningsinsamlingen för hushållen, ska vi också börja införa fastighetsnära insamling. Senast 2027 ska all förpackningsinsamling från hushållen ske fastighetsnära och redan i år börjar vi testa det nya insamlingssystemet. I takt med att fastighetsnära insamling införs ska behovet av återvinningsstationer ses över, och på sikt kommer inte längre återvinningsstationerna att användas på samma sätt som de gör idag. Antalet återvinningsstationer bör då minska, och vi kommer inte heller öppna upp några nya återvinningsstationer.

Du kan läsa mer om vad som gäller för våra återvinningsstationer här