Information om kvartalsfakturan

Nu kommer kvartalsfakturan för januari-mars ut till våra kunder. Ny avfallstaxa gäller från 1 mars. Eftersom 2023 års taxa gäller för januari och februari blir årets första kvartalsfaktura något lägre än resterande kvartalsfakturor under året.

Publicerad: 2024-04-04 Uppdaterad: 2024-04-05
Person slänger restavfall i grönt sopkärl.

Från och med 1 mars gäller ny avfallstaxa för Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salems och Nynäshamns kommuner. Taxan bestämmer priserna för SRVs tjänster.

Årets första kvartalsfaktura innehåller fler rader än vanligt eftersom avgifterna är uppdelade över två olika taxor. För perioden 1 januari - 29 februari gäller 2023 års avfallstaxa. För perioden 1 - 31 mars gäller 2024 års avfallstaxa.

Bild på tabellrader.

Exempel på raderna.

Förklaring av raderna

Hur just din faktura ser ut beror på vilka tjänster du har. De första två raderna är grundavgiften för ditt avfallsabonnemang, uppdelad i en rad för perioden januari - februari (2023 års taxa) och en rad för mars (2024 års taxa).

Därefter följer dubbla rader per kärlabonnemang du har, antingen rest- och matavfall eller Sorterahemma 1 och 2. Varje kärlkostnad är specificerad enligt samma modell som grundavgiften, alltså en rad för perioden januari - februari och en rad för mars. Observera att raderna kan vara uppdelade på två sidor på fakturan.

Så skiljer sig kvartalsfakturorna åt

Eftersom det är 2023 års taxa som gäller för januari och februari kommer fakturabeloppet på årets första faktura att vara lägre än resterande kvartal. Så här skiljer sig fakturabeloppet per tjänst under året:

Enbostadshus

Tjänst

Januari - Mars

April - Juni

Juli - September

Oktober - December

Grundavgift

351,08 kr

378,25 kr

378,25 kr

378,25 kr

Matavfall 140l varannan vecka

102,49 kr

107,50 kr

107,50 kr

107,50 kr

Restavfall 140l varannan vecka

205,83 kr

267,50 kr

267,50 kr

267,50 kr

Restavfall 140l var fjärde vecka

102,92 kr

133,75 kr

133,75 kr

133,75 kr

Restavfall 190l varannan vecka

205,83 kr

267,50 kr

267,50 kr

267,50 kr

Restavfall 190l var fjärde vecka

102,92 kr

133,75 kr

133,75 kr

133,75 kr

Restavfall 240l varannan vecka

244,67 kr

325 kr

325 kr

325 kr

Restavfall 240l var fjärde vecka

122,33 kr

162,50 kr

162,50 kr

162,50 kr

Sorterahemma kärl 1 och 2

446,83 kr

550 kr

550 kr

550 kr

Egen kompost, restavfall 140l varannan vecka

308,33 kr

375 kr

375 kr

375 kr

Egen kompost, restavfall 140l var fjärde vecka

205,42 kr

241,25 kr

241,25 kr

241,25 kr

Egen kompost, restavfall 190l varannan vecka

308,33 kr

375 kr

375 kr

375 kr

Egen kompost, restavfall 190l var fjärde vecka

205,42 kr

241,25 kr

241,25 kr

241,25 kr

Egen kompost, restavfall 240l varannan vecka

347,17 kr

432,50 kr

432,50 kr

432,50 kr

Egen kompost, restavfall 240l var fjärde vecka

224,83 kr

270 kr

270 kr

270 kr

Gemensamhetsanläggning enbostadshus

Tjänst

Januari - Mars

April - Juni

Juli - September

Oktober - December

Osorterat mat och restavfall upp till 75l

147 kr

161 kr

161 kr

161 kr

Källsortering upp till 75l

103,34 kr

108,50 kr

108,50 kr

108,50 kr

Gemensamt matavfallskärl, restavfall 140l varannan vecka

308,33 kr

375 kr

375 kr

375 kr

Gemensamt matavfallskärl, restavfall 140l var fjärde vecka

205,42 kr

241,25 kr

241,25 kr

241,25 kr

Gemensamt matavfallskärl, restavfall 190l varannan vecka

308,33 kr

375 kr

375 kr

375 kr

Gemensamt matavfallskärl, restavfall 190l var fjärde vecka

205,42 kr

241,25 kr

241,25 kr

241,25 kr

Gemensamt matavfallskärl, restavfall 240l varannan vecka

347,17 kr

432,50 kr

432,50 kr

432,50 kr

Gemensamt matavfallkärl, restavfall 240l var fjärde vecka

224,83 kr

270 kr

270 kr

270 kr

Det här är avfallstaxan

I Sverige är det lagstadgat i miljöbalken att all avfallshantering ska finansieras med avfallsavgifter. Avgiften ska täcka kostnader för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Det är kommunerna som beslutar om taxan och ambitionsnivån för miljömål och prioriteringar. Alla fastigheter är skyldiga att ha avfalls­hämtning och betala enligt den beslutade taxan.

Förutom avfallshämtning ingår tillgång till återvinnings­stationer, återvinningscentraler och miljöstationer för farligt avfall i SRVs grundavgift.