Extra slamtömning

När du behöver en tömning utanför ditt ordinarie schema.

Alla extrahämtningar sker enligt orternas förbestämda hämtningsdagar. Se schema nedan.

Följande dagar är vi i respektive kommun/ort:

  • Måndag: Botkyrka, Salem och Dalarö
  • Tisdag: Haninge (ej Hemfosa och Muskö)
  • Onsdag: Huddinge
  • Torsdag: Nynäshamn och Hemfosa
  • Fredag: Muskö

Vill du att extra tömning sker nästkommande dag behöver din beställning skickas in senast klockan 12.00 dagen innan. För skärgården gäller tömning efter beställning och bekräftelse från SRV så snart som möjligt.

Olika priser gäller för extra tömning i skärgården

Vi erbjuder våra skärgårdskunder extra tömningar utanför schemalagda tömningar till fastlandspris. Om du beställer en extra tömning utanför dessa veckor gäller pris enligt beslutad taxa. Se 2024-års taxa

Dessa vecker erbjuder vi extratömningar till fastlandspris:

plats

sommar 2024

höst 2024

vår 2025

Ornö

Vecka 27-28

Vecka 48-49

Vecka 10-11

Utö

Vecka 28-29

Vecka 49-50

-

Beställ extra tömning av slam

Beställningen avser * (obligatorisk)
Beställningen avser


Observera att alla extrahämtningar sker enligt orternas förbestämda hämtningsdagar. Se schemat ovan.
Vill du avboka din nästa schemalagda tömning? * (obligatorisk)
Vill du avboka din nästa schemalagda tömning?


Kunduppgifter


Står på din fakturaViktigt i glesbygd och områden utan gatuadresser

Kundservice