Innan du slänger ditt avfall, fundera på om det går att återbruka. Att återanvända och återbruka mera är alltid mer miljösmart än att återvinna produkten. Kan någon annan få nytta av sängen, porslinet eller verktygen? Det finns flera digitala marknadsplatser och loppmarknader där du själv kan sälja dina saker som du inte längre behöver. Du kan även lägga ut saker som bortskänkes mot avhämtning på flera platser. Det finns också flera olika secondhand-butiker på Södertörn som kan ta emot saker. Tänk dock på att det som lämnas till återbruk ska vara helt och rengjort.

Här lämnar du grovafall

Vad är grovavfall?

Grovavfall är till exempel:

 • Porslin
 • Keramik
 • Glasprydnader
 • Mindre speglar
 • Trasiga dricksglas
 • Stekpannor
 • Kastruller
 • Bestick
 • Uttjänta verktyg som hammare, såg och mejsel.
 • Möbler
 • Barnvagnar
 • Trasiga cyklar

Grovavfall sorteras på återvinningscentralen utifrån materialslag i olika containers. På återvinningscentralen finns följande materialslag att sortera ut:

Vad händer sen med grovavfallet?

Avfallet sorteras på vår återvinningsanläggning Sofielund. Här sorteras metallerna ut, bland annat med hjälp av magneter. Därefter transporteras metallerna vidare till järnbruk runt om i Sverige där de blir råvara till nya metallprodukter.

Brännbart avfall sorteras också ut och går till energiutvinning. Vissa saker går dock varken att återvinna eller energiåtervinna, till exempel trasiga speglar och porslin. Dessa saker deponeras på SRVs deponi vid Sofielund, det som brukar kallas för en soptipp. SRV ser till att deponin sker med minsta möjliga miljöpåverkan.

Publicerad: 2023-06-01 Uppdaterad: 2023-10-10