Taggade avfallskärl för bättre kundservice

Vi märker upp alla kärl för rest- och matavfall med en tagg och en streckkod för att kunna läsa av vilket kärl det är vi tömmer.

Publicerad: 2023-12-12 Uppdaterad: 2024-01-16
Två SRV-medarbetare märker upp och taggar kärl i testområdet.

Taggen skannas sedan automatiskt när kärlet töms i sopbilen. På så sätt vet vi när ett kärl är tömt och på vilken adress. Informationen använder vi för att bli mer effektiva och bättre på att svara på våra kunders frågor. Det är en viktig del i vårt arbete för att leva upp till nationella regler, kommunens miljömål och kundernas behov och förväntningar.

Taggen kan endast användas i detta syfte, det går inte att läsa av någon annan typ av information.

Taggningen pågår under en längre period

Arbetet startade under hösten 2023 och kommer fortsätta under våren 2024. Vi arbetar oss fram områdesvis. Innan vi kommer till din adress kommer vi att meddela dig. Du behöver inte göra någonting, men har du möjlighet att under den perioden vi anger i meddelandet ha ditt kärl stående på en plats där vi lätt kan komma åt det från vägen så är det en fördel. Om vi av någon anledning inte kan tagga ditt kärl så kommer vi att kontakta dig igen.

Har vi rätt uppgifter till dig?

Om något händer som påverkar de tjänster du har hos oss vill vi så snabbt som möjligt nå ut med information till dig. För att kunna göra det behöver vi ha rätt kontaktuppgifter.

Uppdatera dina uppgifter via vårt formulär.