Ny avfallstaxa för 2024

Huddinge, Botkyrka, Haninge, Salem och Nynäshamns kommuner har nu beslutat om avfallstaxa. Ny taxa gäller från 1 mars. Det vanligaste villaabonnemanget höjs med 47 kronor per månad.

Publicerad: 2024-02-19 Uppdaterad: 2024-03-05

Avfallstaxan ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av det kommunala avfallet.

– Generellt har avfallshanteringen blivit allt dyrare på grund av ökade miljökrav och nya tjänster. Inför 2024 påverkas även vi av inflationen och höga drivmedelspriser. Vi har också fått ett utökat uppdrag med övertagandet av återvinningsstationerna och obligatorisk matavfallssortering som ökar våra kostnader. Därutöver behöver vi ställa om inför den nya lagen om fastighetsnära förpackningsinsamling som gäller från 2027. Våra kommuner har höga hållbarhetsambitioner och är måna om att ge oss förutsättningar att klara vårt uppdrag. Det är vi glada för, säger SRVs vd Mette Holst.

Alla SRVs tjänster som rör det kommunala avfallet berörs av taxehöjningen, men höjningen varierar utifrån kundkategorier, tjänster och hämtningsintervall. Priserna för våra tjänster kommer att uppdateras på vår webbplats den 1 mars. Här följer några av priserna för de vanligaste tjänsterna. Priserna är helårsavgiften.

Enbostadshus

Tjänst

Taxa 2024

Årsavgift inklusive
grundavgift

Ökning jämfört
föregående år

Källsortering 190 l +140 l

3 013 kr

563 kr

SorteraHemma

3 713 kr

782 kr

Osorterat

Tjänsten utgår

 

Fritidshus

Tjänst

Taxa 2024

Årsavgift inklusive
grundavgift

Ökning jämfört
föregående år

Gemensamhets-
anläggning källsorterat

1 957 kr

204 kr

Osorterat 190 l

2 402 kr

300 kr

Flerbostadshus

Grundavgiften höjs till 1 125 kronor per år och lägenhet. Därutöver höjs den rörliga avgiften per tjänst.

Tjänst

Taxa 2024

Årsavgift

Ökning jämfört
föregående år

Källsortering 660 l + 140 l
för matavfall

5 268 kr

373 kr

Osorterat 660 l

8 997 kr

1 175 kr

Verksamheter

Grundavgiften höjs till 652 kronor per år. Därutöver höjs den rörliga avgiften per tjänst.

Tjänst

Taxa 2024

Årsavgift

Ökning jämfört
föregående år

Källsortering 660 l + 140 l
för matavfall

5 268 kr

549 kr

Osorterat 660 l

8 997 kr

1 175 kr

 

Läs avfallstaxan 2024 i sin helhet Pdf, 489.7 kB.