Eldning av trädgårdsavfall

Det här gäller för eldning av olika typer av trädgårdsavfall i SRVs ägarkommuner Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Publicerad: 2024-04-19 Uppdaterad: 2024-05-07

Ris, kvistar och grenar är tillåtet

Du får enligt avfallsföreskrifterna i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem elda ris, kvistar, grenar och annat torrt trädgårdsavfall om detta kan ske på ett säkert sätt under den tidsperiod som gäller i respektive kommun. Kolla med din kommun vilka veckor som eldning är tillåtet. Vanligtvis är det en eller två veckor på våren och likadant på hösten.

Tänk också på att eldning inte ska störa grannar, så håll uppsikt och elda med försiktighet.

Notera att denna information endast gäller i SRVs kommuner. Vad som gäller i andra kommuner, till exempel i Stockholm, kan skilja sig åt.

Gräs, löv och trävirke är inte tillåtet

Det är inte tillåtet att elda gräs, löv och trävirke. Anledningen är att gräs och löv orsakar mycket rökutveckling, vilket kan leda till olägenheter för andra i närområdet. Trävirke räknas inte som trädgårdsavfall och ska därför lämnas till en återvinningscentral.

Nynäshamns kommun har beviljat dispens för eldning av gräs och löv utanför tätorterna fram till september 2024. Du som bor utanför tätort i Nynäshamns kommun är därför undantagsfall.

Tips! Bygg en trädgårdskompost för gräs och löv, så komposteras avfallet till näringsrik jord. Du kan också lämna gräs och löv till valfri återvinningscentral.

Lämna ditt trädgårdsavfall på våra återvinningscentraler

Våra sju återvinningscentraler tar emot alla typer av trädgårdsavfall. Sortera ris och grenar separerat från gräs och löv, så hjälper du oss att återvinna materialet korrekt. Glöm inte att tömma säcken!

Du kan även lämna trädgårdsavfall till vår mobila insamlingslösning Trädgårdsrundan.

ÅVC Skärgård kan på grund av platsbegränsning inte ta emot löv och gräs, och endast mindre mängder ris och grenar.

Genom att lämna trädgårdsavfall till en återvinningscentral hjälper du till att återvinna trädgårdsavfallet. Gräs och löv komposteras till näringsrik jord, medan ris och grenar flisas och energiåtervinns till klimatsmart fjärrvärme och el.

Tack för att du återvinner!