Tjänster för slamtömning

Om slamtömningen

Ungefär två veckor innan det är dags för tömning får du ett sms eller e-post där vi berättar vilken period vi kommer. Vi skickar också bekräftelse på utförd tömning och information om eventuella avvikelser via sms- och e-post. Vi utför inte slamtömning på röda dagar.

Ändra eller avboka planerad tömning

Din slamtömning är schemalagd så om du behöver ändra något vill vi ha meddelande om det senast 5 arbetsdagar innan inplanerat tömningstillfälle eller tömningsperiod beroende på vilken tjänst du har (avtalad- eller ekonomitömning)

Att tänka på inför tömning

 • Ha koll på när vi kommer. Det får du genom våra sms/e-postutskick eller vår tömningskalender.
 • Det är viktigt att slambilen kan ta sig fram till tömningsplatsen och att slamanläggningen är frilagd och lättillgänglig. Om tömningen inte kan utföras på grund av saker eller händelser som entreprenören inte kan påverka tar vi ut en avgift för bomkörning.
 • Fastigheten ska vara väl utmärkt från eventuell väg med vägnummer, fastighetsbeteckning och gärna ditt namn. Märk gärna upp slamanläggning med samma uppgifter (se nedan).
 • Markera slamanläggningens läge på tomten.
  Beställ gärna vår kostnadsfria markeringsvimpel.
 • Har du egen sugslang ska den vara utlagd i hela sin längd mellan anläggning och slambilens uppställningsplats. Honkoppling vid slambilens uppställningsplats och hankopplingen närmast anläggningen. Har du en fast sugledning måste tillhörande arbetsslang finnas vid slamanläggningen för att vi ska kunna tömma. Slangen ska finnas framdragen senast kl. 06.00 på tömningsdagen (avtalad extra tömning) och under hela perioden för dig med ekonomitömning. Är slangen inte framdragen blir det bomkörning.
 • Se till att anläggningens lock och/eller manlucka samt snabbkoppling är frilagda och lättåtkomliga samt att locket inte är fastfruset.
 • Röj undan eventuella hinder för slang och fordon. Infartsvägarna måste vara röjda för slambil 3,5x3,5 meter. Elstängsel måste vara avstängda. Husdjur (hund, häst) måste hållas inomhus.
 • Meddela oss om det inte går att köra på vägen i ditt område. Avgift tas ut även om tömning inte kan göras.
 • Skotta och sanda på vintern. Både för tömningsfordonet samt chauffören som ska ta sig fram till slamanläggningen och tömma. Kontrollera att snabbkopplingen inte har frusit och meddela oss om så är fallet. Vid frusen snabbkoppling, har vi inte möjlighet att tömma.
 • Har du ett vakuumsystem, tänk på att vakuumet måste stängas av före tömning. Tömning av tanken sker mellan kl. 06.00-17.00. Vi sätter inte på vakuumsystemet efter utförd tömning, det måste du som kund själv göra.
 • För minireningsverk: Tömningsinstruktion måste alltid finnas vid anläggningen. Ska anläggningen återfyllas med vatten av SRV måste vi veta det innan tömningen. Meddela i så fall oss och uppge hur mycket vatten anläggningen ska återfyllas med.
 • Det är ditt ansvar som kund att se till att vi kan ta oss fram till slamanläggningen. Avgift tas ut även om tömningen inte kan genomföras.

Här kan du se en film om vad du behöver tänka på

Ska du anlägga nytt avlopp?

För att installera en ny slamtank krävs ett tillstånd och godkänd besiktning av din kommuns miljökontor eller Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Kontakta din kommun för mer information.

Begäran om yttrande

Alla tömningar av enskilda avloppsanläggningar i Botkyrka, Huddinge, Salem, Haninge och Nynäshamns kommun måste utföras av SRVs slamtömningsentreprenör. Därför ska också slamtömningsentreprenören ha möjlighet att yttra sig innan du får tillståndsbeslut till din avloppsanordning.

SRV tar ut en yttrandeavgift för nya eller befintliga anläggningar som byts ut, placeras på annan plats eller vars framkomlighetsväg eller uppställningsplats förändras. Här kan du se vad det kostar.

Fyll i blanketten och skicka den via mejl till kundservice@srvatervinning.se eller posta den till SRV återvinning, Box 1173, 141 24 Huddinge.

Begäran om yttrande gällande slamtömning (PDF) Pdf, 2 MB.

Tekniska krav på slamanläggning

Om du väljer att skaffa en egen slang för att slippa avgifter för slangdragning ska slangen vara en vakuumbeständig sugslang, med dimension 3 tum, (76 mm invändigt). För att slangen inte ska ta skada bör den rullas ihop och förvaras skyddat från solljus, mycket viktigt att tänka på är att den änden av slangen som ska ner i anläggningen är helt rak annars kan det bli mycket svårt för chauffören att tömma anläggningen om den är lite böjd. Prova med att till exempel stoppa in en kvast eller lång pinne i slangen när denna förvaras eller fixera slangen helt rak mellan två tyngder.

En slang kan även grävas ner i marken, dock bör man kolla med tillverkaren att slangen inte tar skada av detta. Det är viktigt att det finns tillräckligt med slanglängd för att chauffören ska kunna nå ner i botten på anläggningen vid tömning, detta gäller slamavskiljare och anläggningar utan snabbkoppling.

För de fall kunden har egen slang som uppfyller de krav på längd och dimension som SRV har så ska slangen finnas framdragen senast kl. 06.00 på tömningsdagen (avtalad tömning) och under hela perioden (hela tvåveckors perioden för kunder med ekonomitömning). Är slangen inte framdragen kommer extra slangdragning att debiteras.

Rörsystemet ska vara vakuumbeständigt. Lämplig dimension är 3 tum, men om avståndet är långt, 80 meter eller mer, behöver rörets dimension vara 4 tum. Tänk på att undvika svackor i rörledningen, detta för att det inte ska bli slam kvar i rörsystemet som på vintern kan frysa till is med stopp som resultat. Placera röret gärna i lätt lutning. Har man en rörsugledning behövs alltid en arbetsslang i ändan närmast anläggningarna för att kunna tömma den (se kraven för slang).

Alla extra slangar och rörsystem måste ha en Kardankoppling modell 42 KMS Hona för att kunna kopplas till slambilen. För slutna tankar eller ändar på slang/rörsystem krävs en Kardankoppling modell 42 KVS Hane.

Utrustning kan köpas av valfri leverantör, var noga med att utrustningen blir korrekt.

Vanliga frågor

Du hittar fler frågor och svar under kundservice.

Publicerad: 2023-05-16 Uppdaterad: 2024-05-29