Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om oss

SRV återvinning AB är ett expansivt processorienterat tjänsteföretag som erbjuder kundanpassad, konkurrenskraftig och miljöriktig avfallshantering.

SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har gett SRV i uppdrag* att sköta insamling och hantering av hushållssopor. Det är även SRV som fakturerar dessa tjänster.

Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt deponering. Vi är idag 250 anställda och tar emot mer än 300 000 ton avfall varje år och omsatte 443,9 Mkr (2016).

SRV hämtar sopor från 140 000 hushåll i ägarkom­munerna. Företaget har också 5 300 företags- och verksamhetskunder – allt från små och stora företag till bostadsrättsförening­ar, förskolor och organisationer.  

SRV återvinning har en stor återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge. Anläggningen är den till ytan största i Sverige. Vi driver också åtta återvinningscentraler, för i första hand hushållen, inom de fem ägarkommunerna.

Vi har en av landets lägsta soptaxor. Den låga taxan beror till stor del på att hushållen källsorterar så noggrant. Det kostar pengar att förbränna sopor, så ju mer vi sorterar desto lägre blir taxorna.

*SRV har tilldelats tjänstekoncessioner i de fem kommunerna vilket innebär att SRV utför renhållningstjänsterna å kommunens vägnar och fakturerar fastighetsinnehavare och andra kunder direkt.