Information om våra priser för abonnemang och tilläggstjänster

Avfallstaxa enbostadshus
Avfallstaxa enbostadshus
Hämtningsavgifter villor och enbostadshus.
Avfallstaxa flerbostadshus
Avfallstaxa flerbostadshus
Hämtningsavgifter flerbostadshus.
Avfallstaxa fritidshus och kolonilotter
Avfallstaxa fritidshus och kolonilotter
Hämtningsavgifter fritidshus och kolonilotter.
Avfallstaxa slamtömning
Avfallstaxa slamtömning
Hämtningsavgifter slam- och latrintömning enbostadshus och fritidshus.
Avfallstaxa verksamheter
Avfallstaxa verksamheter
Hämtningsavgifter verksamheter.
Latrinhämtning
Latrinhämtning
Hämtningsavgifter för latrinhämtning med och utan abonnemang, extra hämtning och extra tunnor.
Publicerad: 2023-08-28 Uppdaterad: 2024-04-04